29 januar

“Lamek sa til sine hustruer: Ada og Silla, hør min røst, Lameks hustruer, lytt til min tale! En gutt dreper jeg for hvert sår jeg får, en gutt for hver skramme jeg får.”

1. Mosebok 4:23

DRAPSTRUSSLER OG FRAFALL

Det synes å være litt forskjell på norsk og engelsk oversettelse av teksten her.

Mens den norske teksten synes å antyde at Lamek har drept mange mennesker, ser det ut som om han bare har drept to mennesker i,den engelske Bibelen.

Kommentatorene er også veldig sprikende i sine fortolkninger av denne teksten.

Det synes at Lamek var en voldelig mann som skrøt av dem han hadde tatt livet av.

Navnet Lamek betyr “erobreren”.

Gud hadde sagt at det skulle være en mann og en kvinne som giftet seg (2:24), og Lamek brøt Guds bilde av ekteskap ved å ta seg to koner.

En kilde sier at Lamek var fryktet av andre i hans tid, og at han skrøt til konene sine om hvor mange han hadde drept.

Han så seg selv som uskadelig, selv om han innrømmer i denne talen at han har fått både sår og skrammer.

En jødisk tradisjon mener t.o.m. at Lamek drepte Kain.

Det er viktig å poengtere at det ikke har blitt funnet noen bevis  for dette, men det nevnes som en kuriositet.

En ting er sikkert; Lamek var “bad news”, og det var en type du ikke ville komme i klammeri med.

Lamek la ned sin egen lov, og sa at dersom noen tok livet av ham, skulle det hevnes, ikke bare sjufold som Kain, men syttisju ganger, noe som gjør hån av Guds tidligere ord, og minner litt om Matteus 18:22 der Jesus sa at vi skal tilgi ikke bare sju ganger, men sytti ganer sju.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: