3 januar

“Da sa Gud: Bli lys! Og det ble lys”

1. Mosebok 1:3

GUD SKAPTE LYSET

Det er helt utrolig, men Bibelen sier faktisk at Gud skapte bare ved å uttale ordene (se Salme 33:6, 9).

Og hva var det første Han skapte? Jo, lyset!

Skriftene forteller oss at “Gud er lys, og det er ikke noe mørke i Ham” (1. Johannes 1:5). Det er vanskelig å forstå hva dette lyset var, ettersom solen, månen og stjernene ikke ble skapt før fjerde dagen (vers 14-19).

Dette lyset var imidlertid et lys som ble skilt fra mørket, slik at der var både natt og dag (vers 4 og 5). Det er ingenting som tilsier at dette ikke skulle være vanlige 24 timers dager. Det står at det ble aften og morgen, noe som gir det en naturlig beskrivelse. Hvordan kunne en tidsperiode ha en aften og en morgen?

Når man stiller seg spørsmålet om dette var vanlige 24 timers dager, så er det tre andre poeng jeg vil nevne:

For det første er det grammatisk riktig.

For det andre er det logisk riktig. I hebraisk skjedde det aldri at en brukte et ord i en allegorisk eller billedlig betydning før man først hadde brukt ordet i sin normale betydning, noe som selvsagt gjelder her.

For det tredje sier Gud at Han skapte verden på seks dager som et bilde for oss at vi skal jobbe i seks dager, og så ha en hviledag (2. Mosebok 20:8-11).

Skulle dette bety at vi må jobbe i seks milliarder år, og så hvile i en milliard år? Selvsagt ikke! Fagbevegelsene ville aldri ha godtatt den første delen!

Det er godt å se at skriftsteder i Bibelen forklarer andre skriftsteder i Bibelen!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: