30 januar

“Alle Adams levedager ble ni hundre og tretti år. Så døde han.”

1. Mosebok 5:5

ADAMS LANGE LEVETID

Det kan synes uvirkelig at Adam skal ha levd i 930 år. Den lengste levetiden vi finner hos menneskene før Noahs flod (syndefloden) er Metusalah som levde 969 år i følge Bibelen.

Kan dette være virkelig?

Finnes det andre kilder som antyder at folk har levd så lenge?

Eusebius siterte den greske historikeren Herodotius og nevnte 10 pre-historiske konger i Babylon som levde i tusenvis av år. Selv om dette neppe medfører riktighet (kan være feilaktig oversettelse), så viser det at andre kulturer også har historier om folk som levde lenge.

Fra et kristent vitenskaplig ståsted kan det nevnes at da Adam og Eva ble skapt, så var det ikke meningen at de skule dø. Først da de bet i frukten fra det forbudte treet, startet dødsprosessen i menneskene. Menneskenes levetid kan således sees som en opptrukket klokke som går saktere og saktere, noe som en kan se gjenspeilet gjennom Bibelens historie (med få unntak).

En annen forklaring er at verden før syndefloden var mye sunnere, og folk levde lengre da de ble beskyttet av denne drivhuseffekten som jeg har skrevet om tidligere.

Det er en teori at menneskene levde kortere etter syndefloden fordi mange viktige næringsstoffer forsvant fra jorden, og gjorde slik at bl.a. dinosaurene døde ut.

Det er ikke umulig at en kombinasjon av disse elementene kan ha forårsaket at menneskene levde kortere og kortere.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: