31 januar

“Og Enok vandret med Gud, så ble han borte, for Gud tok ham til seg.”

1. Mosebok 5:24

ENOK VANDRET MED GUD

Enoks navn betyr “dedikasjon”, som når en helt og totalt dedikerer seg for noe.

Når det står at Enok vandret med God, så betyr det nok ikke at han gikk med Gud slik som Adam gjorde i Edens hage, men at han “vandret med tro” og fulgte det som Gud sa.

Det kan virke rart at en som “gikk med Gud” (å gå i Bibelen er ofte brukt om en måte å leve på) levde kortere enn de andre på hans tid. I 5:23 står det at “alle Enoks dager ble tre hundre og sekstifem år”.

Etter dette ble Enok borte. Gud tok ham til seg.

Betyr det at han døde?

Hebreerbrevet 11:5 sier “Ved tro ble Enok bortrykket, så han ikke skulle se døden.”

Enok døde ikke, han ble tatt opp til himmelen fordi han var full av tro og elsket Gud.

Elias hadde en liknende opplevelse i 2. Kongebok 2:11. Derfor sies det at Enok og Elias, som ikke har dødd her på jorden, trolig er de to vitnene i Johannes Åpenbaring (11:3-12) som profeterer om Guds kommende dom over hele verden.

Judas brev (vers 14 og 15) sier at Enok profeterte til folkene før syndefloden om at Herren ville omme og holde dom over alle og straffe de ugudelige.

Dette gjaldt da Herren skulle komme med sine ti tusener hellige, og gjelder derfor ikke syndefloden, men Kristi retur til jorden etter trengselstiden, en 7-års periode på jorden med sorg og lidelse.

Tenk om Gud vil ta oss til seg fordi vi vandrer med Ham!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: