4 januar

“Og Gud sa: La det bli en hvelving midt i vannene, den skal skille vann fra vann.”

1. Mosebok 1:6

JORDENS BESKYTTEDE DRIVHUS

Denne hvelvingen vi leser om i vers 6 er forklart som å være himmelen i vers 8. Hvordan kan det da ha seg at det var vann over og under hvelvingen (vers 7)?

Vitenskapsmenn fra Institute for Creation Research (ICR) har jobbet iherdig med dette. De har funnet at vannet over himmelen (atmosfæren) har vært et tynt vanndampteppe som har lagt der som beskyttelse til jorden vår. Dette kan til dels fortelle hvorfor menneskene levde så lenge, og hvor alt vannet kom fra under flommen i Noahs dager.

Dette teppet av vann skal ha spart jorden for farlige ultrafiolette stråler, samt skapt en drivhuseffekt på jorden som gjorde at hele jorden var begrodd av frodig vegetasjon.

Da vi fant frosne mammut elefanter med gress i munnen oppe ved Sibir, og bevis på at jorden før har hatt frodig grønn vegetasjon også ved nordpolen, så støttes teorien om at jorden før har vært grønn over det hele.

Men hva skjedde så? Hva fikk mammutene til å bli nedfrosset i løpet av sekunder? Hva utryddet dinosaurene?

Kanskje en verdensomfattende katastrofe?

Bibelen kaller denne katastrofen for “syndefloden”.

Dinosaurer kan vi komme tilbake senere, men vannet over himmelhvelvingen er definitiv bort nå. Hvor ble den av? Var det “himmelens sluser” i 1. Mosebok 7:10?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: