7 januar

“Da sa Gud: La oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår liknelse. De skal røde over havets fisker og over himmelens fugler, over feet og over all jorden, og over hvert kryp som rører seg på jorden.”

1. Mosebok 1:26

TREENIGHETENS GUD

Mange har lurt på hvorfor Gud sier “oss” og “vårt” når Han skulle skape menneskene. Er ikke Gud en? Sier ikke et av de ti bud at det bare er en Gud, og Ham skal du tilbe?

Når 1. Mosebok kapitel 1 bruker navnet “Gud”, så er det hebraiske ordet “Elohim” som er brukt. Jeg lærte for lenge siden av en Bibel-lærer at alle hebraiske ord som slutter med -im er et flertallsord som betyr “minst tre”.

Vi finner ved å studere Bibelen at Gud har tre forskjellige sider,  ofte kalt “personligheter”.

Først har vi Gud Faderen, så har vi Gud Sønnen, og til slutt Gud den Hellige Ånd. Alle disse delene er like viktige selv om de har forskjellige funksjoner. Alle skulle taes i betraktning i våre kristne liv, men om vi fokuserer for mye eller for lite) på en av personlighetene, så blir det feil forhold til dem.

Selve ordet “treenighet” finnes ikke i Bibelen, men de tre personlighetene og deres funksjoner kan lett studeres.

Men hva betyr det at vi er skapt i Guds bilde?

De fleste jeg kjenner tror at dette betyr at vi, akkurat som Gud, består av tre deler. Alle mennesker består av kropp, sjel og ånd, og dette er noe vi også finner i Bibelen (1. Tessalonikerne 5:23).

Ellers så tror jeg også som vernepleier at menneskene fungerer på tre plan; det fysiske, det psykososiale, og det åndelige plan, og alle disse må fungere for at vi skal ha god helse.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: