8 januar

“Og Gud så alt det Han hadde gjort, og se, det var overmåte godt. Og det ble aften og det ble morgen, sjette dagen.”

1. Mosebok 1:31

GUDS PERFEKTE SKAPERVERK

Gud skapte hele jorden og alt som lever på den, og når Han skapte, så står det “og Gud så at det var godt”. Dette nevnes flere ganger i 1. kapitel (se vers 4, 10, 12, 18, 21 og 25). Så, når alt var ferdig, sa Gud at “det var overmåte godt”, og understreket at på dette tidspunkt var alt perfekt. Dette betydde…

* at det ikke fantes synd på jorden,

* at det ikke fantes lidelse på jorden

* at det ikke fantes død på jorden

* at djevelen ikke hadde gjort opprør mot Gud ennå, og

* at Adam og Eva var uskyldige på dette tidspunkt.

Det betyr til og med at det ikke fantes tistler og torner en gang. Bare les 1. Mosebok 3:18.

Når vi leser om Edens hage i 1. Mosebok og sammenlikner den med himmelen, beskrevet i bl.a. Johannes Åpenbaring, så ser vi mange likheter.

Jeg tror personlig at himmelen vil bli som Edens hage hvor løven og lammet skal ligge side ved side, og det skal ikke finnes sykdom, gråt (lidelse) eller død. Kanskje vi vil være nakne igjen, akkurat som Adam og Eva?

Bibelen lærer oss at døden kom inn til verden ved synden under syndefallet (Romerbrevet 5:12, 1. Mosebok 3:3 og 19), så må vi anta at menneskene opprinnelig ikke var skapt til å dø, men til å leve evig.

Det er ufattelig å tenke på, men det også være vanskelig å forstå “evig liv” – konseptet. Men, vi må ikke forstå det for å tro på det…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: