9 januar

“For vi vet at hele skapningen til denne stund sukker sammen og stønner sammen som i veer.”

Romerbrevet 8:22

SKAPERVERKET I OPPLØSNING

Dette verset i Romerbrevet står i sterk kontrast til gårsdagens verk. Skaperverket er ikke lengre perfekt, det er i oppløsning. Hva har skjedd?

Selvsagt er det synden som har skjedd!

Når folk er født med handikap, mangler kroppsdeler eller har store hjerneskader eller alvorlige sykdommer, så er det viktig å vite at dette aldri er eller har vært Guds vilje. Det er syndens effekt på alt levende på jorden. Til og med jorden er dødsdømt! En er i ferd med å gå opp i limingen.

For å forstå at utviklingslæren er helt umulig, kan vi bare se på de termodynamiske lovene, vitenskapens egne naturlover.

Den første termodynamiske loven sier at selv om energi kan forandre form, så kan den ikke bli skapt eller bli ødelagt, og derfor forblir summen konstant.

Den andre termodynamiske loven sier at når energi blir omformet fra en form til en annen, så blir litt av den omformet til varme energi som ikke kan gjenvinnes eller brukes om igjen. Med andre ord; hele universet er en opptrukket klokke som går saktere og saktere.

Å tro på utviklingslæren er å tro at dersom du kastet en påtent dynamittkubbe inn i en haug med trær, så ville det bli stablet opp et perfekt tømmerhus. Dersom du tror dette er umulig, så prøv å forklare meg en ting: hvordan får du noe som er dødt til å bli levende? Ved å lage en eksplosjon? Jeg tror at en som tror på evolusjonslæren må ha mer tro enn meg som tror på en Gud…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: