Forord

Image may contain: 1 person, hat and beard

Når noen venner begynte å kalle meg “dinosaurmannen på Askøy”, tok jeg det nesten som et kompliment. Jeg ser riktignok ikke ut som en dinosaur, og jeg har heller ikke en oppførsel som minner om våre store prehistoriske dyr. Jeg går ut ifra at jeg er blitt kalt “dinosaurmann” fordi at en kreasjonist er omtrent like sjelden i Norge som en barbent huladame i siv-skjørt. Folk blir forskrekket når de hører om noen som faktisk ikke tror på all hjernevaskingen som foregår om evolusjon og hvordan universet ble til.

Selv om jeg bygger min tro om at Gud skapte verden både på Bibelen, vitenskaplige skrifter og bøker m.m., og selv om jeg tror at det er flere vitenskaplige bevis som støtter skapelseslæren enn evolusjonslæren, så er denne boken ment som en innførsel i hva skriftene sier om emnet.

Du kan tro hva du vil, men Bibelen påstår at Gud skapte jorden og alt livet på den. Det er ikke til å komme utenom. Og det er ikke bare skapelseshistorien som sier dette, men hele Bibelen er gjennomsyret med denne forståelsen. Bli med og les bare et vers om dagen for å få en større forståelse for skapelseslæren og Bibelen. Det vil ta maks fem minutter hver dag, men tankene du får vil kanskje vare hele livet. Denne boken har vært planlagt for 10 år siden, og det har tatt nesten fem år å skrive den.

Skråmestø september 2017,

Lars Storås Haukeland

 

INNHOLD

Januar – mars

Den delen av Bibelen som blir mest satt i tvil, er 1 Mosebok 1-11. Derfor har jeg startet denne andaktssamlingen med å gå igjennom disse kapitlene. Dette tar opp de første tre månedene av året. Selv om ikke alle skriftstedene har med vitensakplige ting å gjøre, så er de del av begynnelsen på vår planets historie. Jesus selv pekte ofte tilbake til 1 Mosebok når han sa ting som “I begynnelsen var det ikke slik….”. Slev om mange teologer i dag forsøker å bortforklare mange av de tingene vi leser om i 1 Mosebok 1-11, så er det åpenbart at Jesus og sisiplene trodde på det, og det burde vi også gjøre. Dersom vi forsøker å bortflorklaare 1 Mosebok 1:1, så vil vi også forsøke å bortforklare mirakler og andre ting som kan være vanskelig å tro på senere i Bibelen. 1 Mosebok er opprinnelsenes bok. Grunnen til at jeg har viet så mye tid og plass til tiden fra skapelsen og opp til Abraham, er at det så viktig å starte på riktig sted. Dersom du ønskerå finne et sted, et mål, så må du også vite hvor du skal starte.

April

Jobs bok er antagelig den eldste boken i Bibelen. Job bodde på Abrahams tid like etter istiden. Mosebøkene ble ikke skrevet før på Moses tid, selv om han kan ha bygget bøkene hans på tidligere skrifter samt muntlig videreføring. Dette gjør Jobs bok til den eldste Bibelske skriften. Her finner man overraskende beskrivelser av vitenskapelig interesse som har vært ukjent for menneskene som levde på den tiden. Vi finner også to beskrivelser i Jobs bok av noen skapninger som vi dag bare kan beskrive som dinosaurer. Disse dyrene levde på Jobs tid.

Mai

Det finnes mye visdom i Salmenes bok. Ikke bare finnes det viktige profetier der, men mange visdomsord som har med skapelsen å gjøre. Noen av salmene er Messianske – det vil si at de omhandler Kristus. Denne boken er et rikt skattkammer med verdifulle vers som både er poesi og opplæring.

Juni

Davids sønn, kong Salomo, blir i Bibelen fremstilt som den viseste mannen på jorden. Denne måneden går jeg igjennom Salomos ordspråk hvor mange av Salomos gullkorn er skrevet opp. Ved å definere og oversette de hebraiske ordene får vi en bedre forståelse for mye av Salomos visdom.

Juli

Bibelen er full av profetier som beviser at den ikke bare er menneskers ord, men Guds Ord. Juli presenterer jeg flere av Jesajas profetier og fortellinger. Dette blir bare smakebiter av en fantastisk, profetisk bok som fremdeles har profetier som er viktige for oss. Noen er til og med fremtidige.

August

Denne måneden går jeg raskt igjennom Bibelens små-profeter. Dette er de 12 siste bøkene i Gamle Testamentet, bøker som ofte blir glemt i vår moderne verden. Det at de er små-profeter betyr ikke at de er uviktige. Men disse profetene skrev ikke like lange bøker som Jesaja, Jeremia og Esekiel. Daniel var bare 12 kapitler, men regnes likevel som en av de største profetene.

September

Matteus evangelium er en av de mest kjente bøkene i Bibelen. Flere filmer bygger på evangeliet som tolleren Matteus skrev. En toller på Jesu tid var en skatte innkrever, og de var mektig upopulære. Matteus ble i midlertid født på ny, og han skrev denne fantastiske boken om  Jesu liv. I september går jeg raskt igjennom denne boken.

Oktober

Johannes evangelium går for å være et evangelium som  er mer opptatt av åndelige sannheter enn Matteus som skulle vise at Jesus var jødenes konge. Johannes evangelium er bland annet kjent for Jesu “Jeg er…” uttalelser. Oktober går jeg igjennom Johannes evangelium til åndelig oppbyggelse for leseren.

November

Årets nest siste måned vil jeg se på Johannes brevene. Med kjærligheten som det største emnet blir den kristne opplært i hva det virkelig betyr å være kristen. Kjærligheten er beviset på at vi tilhører Gud. Uten kjærlighet er vi ubrukelige for Gud. Johannes brevene bringer oss også uttrykket “anti-Krist”.

Desember

Helt til slutt får leseren et utdrag fra Johannes åpenbaring med alle de allegorier og billeduttrykk som finnes der. Dette blir selvsagt ikke en grundig opplæring i Bibelens siste bok, men en smakebit på hva som  finnes der. Det finnes mange forskjellige syn på Johannes åpenbaring, og desember bringer jeg mitt syn. Av og til blir bare forskjellige teorier framsatt uten noen konklusjon.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: