10 mars

“Så lenge jorden står heretter, skal såtid og høst, kulde og hete, sommer og vinter, dag og natt aldri ta slutt.”
1. Mosebok 8:22

INGEN ENDE PÅ JORDEN?

Dette er et interessant løfte som Gud gir til Noah.
For det første, så må en nevne at det mest trolig ikke var årstider på jorden før syndefloden. Hele jorden var dekket med grønn vegetasjon som hadde en varm og fruktbar atmosfære. Når vi leter under isen ved både Nord- og Sørpolen, så finner vi at det har vært frodig vegetasjon der før isen kom. Noe skjedde som fikk mammuter til å hurtigfryse med gress i munnen. Jeg (og flere vitenskapsmenn med meg) tror at det van vannflommen som fikk temperaturene på jorden til å forandre seg katastrofalt hurtig.
For det andre, så finner vi i dagens tekst frasen “så lenge jorden står”. I 2 Peter 3:10 så står det “Men Herrens dag skal komme som en tyv, og da skal himlene forgå med et veldig brak, og himmellegemene skal komme i brann og gå i oppløsning, og jorden og alt som er bygd på den, skal brenne opp.” Denne jorden skal forgå, men så lenge den finnes, så skal vi ha natt og dag, årstider og værsystemer. I en verden hvor det aldri hadde regnet var alt dette nytt med unntak av natt og dag.
Som en kristen tror jeg ikke at verden startet med “the Big Bang”. Jeg tror på en allmektig Gud som var stor nok og sterk nok til å skape alt det fantastiske som finnes på jorden vår. Du må ha mer tro for å tro på utviklingslære enn på en skapende Gud. Men jeg tror på et “Big Bang”. Bare at mitt “Big Bang” er beskrevet i 2 Peter 3:10. “Et veldig brak” kan også oversettes med “Big Bang”. Men mitt “Big Bang” har ikke skjedd enda, det kommer snart…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: