17 mars

“Noahs sønner som gikk ut av arken, var Sem, Kam og Jafet. Kam var far til Kana‘an.
Disse tre var Noahs sønner. Fra dem bredte menneskene seg ut over hele jorden.”
1. Mosebok 9:18-19

SEM, KAM OG JAFET

Av og til er det noen som lurer på om vi alle stammer fra Adam, og derfor er i familie med ham. Vi kan følge listen nedover og si at vi er alle i familie med Noah og stammer fra ham. Sønnene Sem, Kam og Jafet spredte seg over hele jorden, og det kan være en artig studie for de som er interesserte å følge hvor de dro. Byer og land fikk navn etter dem eller etterkommerne deres, og de spredte seg på forskjellige områder på jorden. For eksempel dro kams etterkommere til Midt-Østen hvor Kana’an ga navn til landet Kana’an.
Gud ville at Noahs sønner skulle spre seg ut ver hele jorden og gjen-befolke jorden. Millioner av mennesker hadde bodd der før syndefloden, og God ville at menneskene skulle spre seg og bo rundt omkring på hele jorden. Dette skjedde imidlertid ikke før etter Babels tårn. Menneskene ville bo sammen istedenfor å spre seg slik som Gud ønsket, og Gud måtte handle før menneskene ville følge Hans påbud.
Ordet “naphats” i 1 M 9:19 som er oversatt som å bre seg over hele jorden, betyr egentlig å knuse slik at alle småbitene fyker til alle kanter. Som en elefant i en glassbutikk kom Herren ned og knuste menneskene sin stolthet i Babel slik at menneskene praktisk talt rømte byen og flyktet over hele jordkloden.
Mer om dette senere.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: