20 mars

“Hele jorden hadde ett språk og samme ord.
Det skjedde, da de dro fram mot øst, at de fant en slette i landet Sinear, og de bosatte seg der.”
Mosebok 11:1-2

JORDENS BEFOLKNING SAMLES I BABEL

Gud hadde sagt til Noah og sønnene hans at de skulle spre seg over hele jorden (fylle hele jorden), men ettersom menneskene begynte å formere seg og bli flere, så spredte de seg ikke. De samlet seg i Babel ca 130 år etter at Noah hadde kommet ut av arken oppe i Ararat fjellene. De hadde flyttet seg ned til en rikere beplantet del av verden kalt Mesopotamia, det fruktbare området mellom Eufrat og Tigris, oppkalt etter to av elvene som rant igjennom Edens hage. Navnet “Babel” (hebraisk) betyr “blandet” og “forvirring” og ble satt som navn på byen etter at Gud hadde forvirret innbyggerne ved å forandre et språk om til mange språk.
Det er fra “babel” at vi får ordet “babling” og “babbel”. Senere ble byen kalt “Babylon” og var hovedstad i det store babylonske riket som styrte mesteparten av den kjent verden for lenge siden.
Det akkadiske ordet “Bâbilu”, oversatt som “Guds port”, er brukt både om Babylon og Babels tårn. Området rundt Babylon var kjent for sine mange vannkanaler som vannet jordene i nærheten. Ellers har vi hørt om byens hengende hager, sterke murer, parallelle gater og tempel områder. Selv om Babels tårn er snakk om ett spesielt tårn, så fantes det mange små tårn kalt “ziggurater”. De var templer, kanskje met som små kopier av det store tårnet, og de ble ofte kalt “Guds port”. Ordet “babel” ble også blandet inn. Det ble brukt i den forstand at menneskene ble forvirret dersom de var gudløse. De (inkludert Abrahams familie) ba ikke til Bibelens Gud, men andre guder.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: