22 mars

“Så sa de: Kom, la oss bygge oss en by og et tårn som når like opp til himmelen. La oss gjøre oss et navn, ellers blir vi spredt for hele jorden..”
1. Mosebok 11:4

ET FOLK FORENET MOT GUD

Her i 1M 11 leser vi om et stolt folk som jobber sammen med samme formål og med samme språk. Antakeligvis gjelder dette også religion. De samlet seg i Sinear for å bygge en by og et tårn. Gud hadde sagt at menneskene skulle spre seg til alle jordens kanter (fra verdensrommet kan en se noe som ligner fire hjørner på jorden), og jeg vil tro at Noah og hans sønner hadde fortalt dette videre til sine etterkommere. Likevel, så valgte menneskene bevisst å ikke følge Guds påbud. De smalet seg alle i en by, og de startet å bygge et kjempehøyt tårn som skulle nå helt opp til himmelen. Etter det hebraiske “shamayim”, et flertallsord som betyr minst tre, så snakker de her om tre himler, himmelhvelvingen (atmosfæren), himmelrommet og Guds himmel hvor Han bor. Men ville virkelig menneskene bygge et tårn til en Gud som de åpenlyst trosset? Foruten menneskenes opprør mot Gud i at de ikke ville spre seg, så er det to ting som taler imot dette.
For det første var menneskene på denne tiden ledet av Nimrod. Tradisjoner utenfor Bibelen forteller oss at Nimrod var en ond mann som tilba flere guder. Jeg ønsker imidlertid ikke å ta opp alle disse elementene her. For det andre, så er mange tårn i det samme området beskrevet som templer. Helt til slutt er det mulig at dette høye tårnet ikke skulle peke mot Bibelens Gud, men alle himmelens avguder som Nimrod og hans etterfølgere er fortalt å følge, eks. Diana, himmelens dronning. Ikke rart at God var misfornøyd med menneskene i Babel.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: