7 mars

“Da talte Gud til Noah og sa:
Gå ut av arken, du og din hustru og dine sønner og dine sønnekoner med deg.
Alt levende som er hos deg, av alt kjød, fugl og fe og alt kryp som rører seg på jorden – før det ut med deg! Det skal vrimle av dem på jorde, de skal være fruktbare og formere seg på jorden.”
1. Mosebok 8:15-17

FORMERING PÅ JORDEN

Etter at Noah og hans familie har vært på arken i ett år og sytten dager, så er det nå endelig tid for å gå ut av arken. Gud gjentar det Han sa i 1M 1:20 og 22 da Adam og Eva skulle være fruktbare og formere seg på jorden. Denne gangen var dette ment for både mennesker og dyr. De skulle gå ned fra Ararat-fjellene og spre seg over hele jorden slik at jorden skulle bli befolket igjen av både mennesker og dyr.
En kan trekke likhetstegn mellom det Gud sa til Noah og det Jesus Kristus sier til troende i dag. Først sa Gud “Kom inn i arken!” til Noah. Jesus sa “Kom til meg alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile!”
Den neste sammenlikningen er da Gud sa til Noah “Gå ut av arken!” Jesus sa “Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler!”
Det første vi må gjøre, er å komme til Gud. Han har frelsen lagt klar for oss, slik at vi kan ikle oss Jesus Kristus. Så må vi gå ut for Ham. Vi skal ikke stå stille. Gud har en plan for oss alle, et sted han ønsker at vi skal gå. Noen blir kalt som misjonærer, andre som leger, andre som kirketjenere og andre igjen som praktiske hjelpere.
Alle må gå et sted. Dersom en bil står stille, så er det vaskelig å snu på rattet, men når bilen kjører, er det relativt lett. Vi må være i bevegelse, så kan Gud styre oss der Han vil ha oss…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: