1 april

“Det bodde en mann i landet Us. Job var navnet hans. Han var en from og rettskaffen mann som fryktet Gud og unngikk alt ondt.”

Job 1:1

JOB: EN RETTSKAFFEN MANN SOM FRYKTET GUD

Før vi ser på flere av de fantastiske skriftstedene som finnes i Bibelens eldste bok, så kan det være bra å se på hvem Job var. Vi tror at Job levde omtrent på samme tid som Abraham, men siden vi vanligvis gir Moses kreditt for å ha skrevet de fem første bøkene i Bibelen, så blir det Jobs bok som blir den eldste boken.

Job var “en from og rettskaffen mann som fryktet Gud”. Gud hadde velsignet Job for hans trofasthet med stor rikdom. det er viktig å huske på at det ikke er rikdom som er roten til alt ondt, men lysten til rikdom. Når Jobs bok starter, har Job sju sønner og sju døtre (v. 2). Han hadde også 7000 sauer, 3000 kameler, 500 par okser og 500 eselhopper. Han hadde også mange tjenere, og han var den mest fremstående og rikeste mannen blant folkene i øst.

Det at man følger etter Gud betyr ikke nødvendigvis at vi vil bli rike, men Gud har lovet at han vil ta seg av våre hverdagslige behov. Under Bergprekenen (Matteus 6:25) sier Jesus “Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne?” Gud tar vare på sine. Kanskje flere av oss ikke er rike fordi Gud vet hvordan vi ville forandre oss dersom vi hadde mye penger?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: