11 april

“La dem som forbanner dager, forbanne den, de som er kyndige i å mane fram Leviatan!”

Job 3:8

LAVIATAN

På hebraisk er det siste ordet i dette verset “livyathan“. På engelsk er dette oversatt “their mourning”, d.v.s. deres sorg. De som kan mane frem sorgen kan forbanne dager. Det kan også sies slik at de som sørger kan forbanne dagen da de de ble født. “Livyathan” betyr bokstavelig “flettet dyr” og blir ofte trodd å være en slange. Beskrivelsen av leviatan i Job 41 er likevel så visst ingen slange. Det er et stort monster av et dyr som puster ild og er dekket av skjell så harde at det er umulig  drepe dem med spyd. Det kan være dette pansrede skjellet på dem som har fått forfatteren til å kalle det et flettet dyr.

Gamle kommentatorer har foreslått at leviatan kanskje var en krokodille, men dette stemmer over hodet ikke med Guds beskrivelse av dyret. Med sine fryktinngytende tenner og ilden og røyken som kommer ut av den, så virker den faktisk om en god, gammeldags drage. Og drager er faktisk nevnt flere steder i Bibelen. Dette er nok sikkert brukt fordi da Bibelen ble skrevet (for eksempel King James Bibelen i 1611), så var ikke ordet “dinosaur” (forferdelig øgle)oppfunnet enda. Det oppfant Sir Richard Owen i 1842. Det er viktig å merke seg at Gud forventet at Job hadde sett denne skapningen, d.v.s. at denne dragen/dinosauren levde samtidig med Job.

Ikke bare var leviatan et levende dyr som co-eksisterte sammen med Job, men det var også et bilde på djevelen. Innen vår forståelse av hebraisk referer vi ofte til loven om første gangs benevning. Det betyr at før et odr kan brukes som et symbol eller en allegori, så må man først vite hva det ordet betyr. Dersom jeg kalte deg en “gorilla”, så ville du mentalt se en gorilla foran deg, og du ville kanskje le eller bli sinna. Når folk i Bibelen kalte Satan “den gamle dragen”, så forestilte de seg leviatan, en fryktinngytende dinosaur som de ikke kunne kontrollere eller ta livet av.

Advertisements
%d bloggers like this: