1 mai

Herre, vår herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorden, du som har bredt ut din prakt over himmelen!”

Salme 8:2

HERRENS SANG

Salme 8 er en kort lovprisningssang til Skaperen som har skapt hele universet. Hans navn må lovprises, ikke skapningen Han har skapt. Hele himmelen er full an Herrens prakt, og når vi skuer himmelens enorme størrelse blir vi oppmerksomme på hvor små vi egentlig er.

Gud har laget det hele med sine hender. Ja, Han har satt månen, solen og stjernene der som de er og satt det hele i system, slik at jorden spinner rundt, vi får sommer og vinter, og vi kan finne veien i mørket når stjernene står der på himmelen og blinker lurt til oss.

I all denne storheten, hva er vel vi små mennesker (vers 5)? Tenk at denne allmektige Gud bryr seg om oss, sarte skapninger. Tenk at Han skapte oss for seg selv, og jorden og universet for oss. Gud kunne ha skrevet på himmelen eller fått steinene til å rope ut Hans ære, men Han valgte å bruke oss – syndige mennesker fulle av feil og mangler. Han gir oss det vi trenger for å leve, og når vi ber til Ham tar Han seg tid til å svare oss. Han er rett og slett fantastisk.

Vers 6 sier: “Du satte ham lite lavere enn Gud og kronet ham med herlighet og ære.” Den engelske Bibelen sier at Han gjorde oss litt lavere enn englene, selv om “Elohim” er et flertallsord for Gud. Det brukes vanligvis om den tre-enige Gud. Menneskene er likevel viktige, for de følgende versene forteller at Gud har satt oss til å styre jorden. Vi skal bestemme over alle dyrene og alt som gror på jorden. Vi har fått et stort ansvar fra Gud. Måtte vi ikke misbruke vår stilling.


 

Advertisements
%d bloggers like this: