10 oktober – Johannes evangelium

1 OKTOBER

I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til.”

Johannes 1:1-3

I BEGYNNELSEN

Johannes åpenbaring åpner akkurat som 1 Mosebok; “i begynnelsen“. Ofte peker Nye Testamentet tilbake til Gamle Testamentet, og ofte helt til skapelsen. “I begynnelsen var Ordet” sier Johannes. Dette Ordet, “logos“, er identisk med Jesus Kristus, Guds Sønn. Johannes 1:14 sier at “Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss“. “Han kom til sitt eget, og Hans egne tok ikke imot Ham” (1:11). Jødenes konge som ble født i en stall ble forkastet av sine egne – jødene.

Men det er noe viktig her i åpningen av Johannes evangelium som ikke kan understrekes nok. “Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til.” Jesus var ikke bare tilstede under skapelsen, men Han var Skaperen. Hele den treenige Gud var til stede, og den Hellige Ånd “svevde over vannene” (1 Mosebok 1:2).

Mange har fått det for seg at Jesus ble født til jul og døde til påske, et veldig kort liv, særlig i barns øyne. Gud har imidlertid ofte kommet ned til menneskene og gått iblant dem. Da Gud vandret med Adam i Edens hage var dette Jesus. Gud “ble kjød” og vandret sammen med menneskene. Han sloss mot Jakob og kom til Abrahams telt. Disse er alle “pre-Betlehem åpenbaringer av Kristus”, når Gud har blitt kjød for å gå blant noen av de største troende. Hvem tror du gikk runt i ilden sammen med Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego? Ifølge Daniel 3:25 så den fjerde ut som en “gudesønn“. Det kan ha vært nok et tilfelle av Jesu besøk på jorden før Han ble født i stallen.


2 OKTOBER

«Kan det komme noe godt fra Nasaret?» sa Natanael. Filip svarte: «Kom og se!»

Johannes 1:46

KOM OG SE!

Allerede i kapittel 1 av Johannes evangelium gikk Jesus rundt og samlet inn de tolv disiplene sine. Johannes, evangelisten, og Andreas var de første to. De hadde vært to av dem som hadde fulgt etter døperen Johannes. De hadde hørt Johannes tale om Messias som skulle komme, og da Johannes hadde identifisert Jesus med “Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd! Om ham var det jeg sa: Etter meg kommer det en mann som er kommet før meg, for han var til før meg” (Matteus 1:29-30). Jesus var vårt offerlam som døde i vårt sted slik at vi slipper å dø den annen død.

Så fant Andreas broren sin, Simon Peter, og sier opprømt at de har funnet Messias, Han som de gamle profetene hadde profetert om. Andreas førte Peter til Jesus. Dagen etter fant Jesus Filip og ba ham følge etter Ham. Da Filip fant Natanael og fortalte ham at de funnet Jesus, så lurte Natanael om det kunne komme noe bra fra Nasaret. Han indikerer kanskje at Messias skulle fødes i Betlehem, ikke i Nasaret.

Svaret til Filip er genialt! “Kom og se!” Dersom du lurer på om Gud har noe å tilby deg, så kom og se. Dersom du lurer på hva Ånden kan utføre, så kom og se. Mange av de store evangelistene gjennom tidene har blitt frelst fordi noen som ikke har vært berømte har kommet og invitert dem til å komme og se hva Gud kan gjøre for dem. Vi trenger ikke være verdensberømt for at Gud skal kunne bruke oss. Kanskje vi ikke leder mange til Herren, men uten å vite det kan vi kanskje lede en ny Spurgeon til Herren. Ingen er uviktige i Guds flokk, men vi er alle forskjellige personer med forskjellige evner. Kanskje det er noen du kan si “Kom og se” til.


3 OKTOBER

På tempelplassen fant han dem som solgte okser, sauer og duer, og pengevekslerne som satt der. Da laget han seg en svepe av tau og drev dem alle ut av helligdommen, og sauene og oksene deres med dem. Han strødde pengevekslernes mynter utover og veltet bordene deres, og til dem som solgte duer, sa han: «Få dette bort! Gjør ikke min Fars hus til en markedsplass!»

Johannes 2:14-16

JESUS SINNA

Da Jesus fant tempelplassen full av dem som solgte okser, sauer og duer, og noen som vekslet penger, så ble Jesus sinna. Han laget seg en pisk og jaget alle der som solgte ut, og Han veltet bordene deres over ende. Dette bringer oss til et viktig teologisk spørsmål; er det lov å bli sinna?

Mange mener at det er en synd å være sinna. På den ene siden sier Jesus i Bergprekenen (Matteus 5:22): “Men jeg sier dere: Den som blir sint på sin bror, skal være skyldig for domstolen, og den som sier til sin bror: ‘Din idiot!’ skal være skyldig for Det høye råd, og den som sier: ‘Din ugudelige narr!’ skal være skyldig til helvetes ild.” Likevel er det helt på det rene at både Gud Faderen og Jesus selv til tilder har vært sinna.

Vi blir da også gitt et meget godt råd i Efeserne 4:26; “Blir dere sinte, så synd ikke, og la ikke solen gå ned over deres vrede.” Det er altså mulig å bli sinna uten å synde. Dersom vi blir sinna på hverandre, burde vi gjøre opp samme dag før vi legger oss til å sove. Ellers vill sinnet vokse inni oss og forårsake store problemer senere. La oss ikke bli sinna på hverandre, men bli sinna på synd, på umoralskhet og urett. La oss holde kirkene våre rene og bare vise “hellig vrede” slik som Gud gjør. Sjekk hva som gjør Gud sinna. Det samme burde gjøre oss sinna.


4 OKTOBER

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Johannes 3:16

GUDS KJÆRLIGHET

Dette er kanskje det best kjente skriftstedet i hele Bibelen. Av og til, ved store idrettsarrangementer, er det noen som holder opp et stort banner. På banneret står det bare “Johannes 3:16”, for så godt som alle vet hva det verset sier. I dette verset blir vi fortalt om Guds store kjærlighet til ALLE mennesker, ikke bare noen få utvalgte. Gud elsker hele verden med sin selvoppofrende kjærlighet, en kjærlighet som fikk Ham til å gi oss det aller beste Han hadde; sin eneste Sønn.

Mange sier at de ikke kan tro på en Gud som tillater så mye ondskap. Det er viktig å vite at den lidelsen vi ser på jorden i dag ikke er Guds vilje. Noen sier at de ikke kan tro på en Gud som sender folk til et helvete. Det er ikke Guds vilje at noen skal gå til helvete. Det er derfor Han sendte sin eneste Sønn til jorden – for å dø i vårt sted slik at vi slipper å gå til helvete.

Men det er en hake ved det hele. Menneskene har fått en fri vilje slik at de kan velge om de vil følge Gud eller ikke. Gud tvinger oss ikke til å følge Ham, men Han har gjort alt klart slik at dersom vi ønsker å følge Ham, så er Han der for oss med en gang. Sant nok, Gud kunne ha skapt roboter som gjorde alt Han ville, men Gud ønsket at vi av egen fri vilje skulle velge å tilbe Ham. Du kan tvinge hvem som helst til å si hva som helst ved å rette en revolver mot tinningen hans, men hva er et slikt løfte verdt? Kan du tvinge noen til å følge deg? Det betyr ingenting dersom dette ikke er gjort på frivillig grunnlag.


5 OKTOBER

«Jeg vet at Messias kommer», sier kvinnen – Messias er det samme som Kristus – «og når han kommer, skal han fortelle oss alt.» Jesus sier til henne: «Det er jeg, jeg som snakker med deg.»

Johannes 4:25-26

DEN SAMARITANSKE KVINNEN

På en av de mange reisene Hans dro Jesus en gang igjennom Samaria. De fleste jødene så litt ned på samaritanerne, og det var en uskrevet lov om at slike mennesker snakket man ikke med. Da en samaritansk kvinne kom for å hente vann fra Jakobs brønn, så satt Jesus på brønnen. Han ba kvinnen om litt vann å drikke, sikkert med tanke på å snakke med henne om åndelige ting.

Jesus sa ofte viktige ting i tilsynelatende uviktige situasjoner. Mange ting som vi promoterer i dag ble sagt av Jesus på tomannshånd. Johannes 3:16, for eksempel, ble ikke ropt ut under Bergprekenen, men ble sagt til Nikodemus på tomannshånd midt på natten. Den samaritanske kvinnen, som jødene vanligvis ikke ville ha snakket med, fikk høre de magiske ordene at Jesus kunne gi henne levende vann.

Kvinnen forstod ikke først hva Jesus mente. Han hadde ingenting Han kunne dra opp vann med, og Han hadde jo nettopp bedt henne om vann. Hvor skulle dette levende vannet komme fra? Jesus fortalte så, i dagens tekst, at Han var Messias. Da disiplene kom tilbake ble de forundret over to ting; at Jesus snakket med en kvinne, og at Jesus snakket med en samaritan. Kvinnen gikk så inn i byen og hintet at hun at hun hadde møtt Messias og fikk dem til å komme til Ham. Det kan virke som om denne kvinnen ble en “misjonær” og fikk folkene til å bli nysgjerrige på om hun virkelig hadde truffet Messias. Her er et lit hint til oss; få folk nysgjerrige om Jesus når vi kan.


6 OKTOBER

Og Far dømmer ingen, men har overlatt hele dommen til Sønnen, for at alle skal ære Sønnen slik de ærer Far. Den som ikke ærer Sønnen, ærer heller ikke Far, han som har sendt ham. Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, har evig liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet.”

Johannes 5:22-24

FAREN OG SØNNEN

Det kan synes overraskende for mange at Sønnen skal dømme. De fleste av oss har et bilde av den endelige dommen ved Faderens hvite trone hvor Jesus skal være vår advokat. Forvirringen skyldes nok en upresis oversettelse av de greske ordene “krino” og “krisis“. Det første betyr å herske eller styre, mens det andre betyr å bestemme over noen eller noe. I tusenvis av år har Israel latt seg styre av Gud Faderen, og nå må de la Jesus bestemme over dem. Jesus døde for dem, og Han har bestemt at de som tar imot Hans navn skal bli frelst.

Hele skriftstedet handler om å gi ære til Jesus Kristus. Dersom noen ikke er glad i Sønnen vil de heller ikke være glad i Faderen. Dersom noen ikke tror på Sønnen vil de heller ikke tro på Faderen. Dersom noen ikke vil følge etter Sønnen vil de heller ikke følge etter Faderen; for Faderen og Sønnen er en – er begge del av den treenige Gud.

De som hører på Jesu Ord og tror på Gud Faderen som sendte Ham, de har allerede evig liv. De som tar imot Jesus Kristus som sin personlige frelser har allerede evig liv. Det er ikke slik at de som tror skal få evig liv en gang dersom de holder ut, dersom de er snille og gavmilde, dersom de lever et godt liv; nei, de har allerede fått evig liv som gave fra Gud. De er gått over fra døden til livet, fra å være dominert av synd til å være dominert av Gud og Hans fylde.


7 OKTOBER

Jesus svarte: «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre, og den som tror på meg, skal aldri tørste.

Johannes 6:35

“JEG ER LIVETS BRØD”

Kapittel 6 av Johannes evangelium startet med det store miraklet da Jesus mettet de fem tusen, et mirakel så stort og så viktig at det er nevnt i alle de fire evangeliene. Foruten fem tusen menn var der også kvinner og barn tilstede. Det er ikke umulig at der var rundt 20.000 mennesker tilstede, noe som gjør miraklet enda større.

Det var ikke så lenge etter dette at Jesus sa de velkjente ordene “Jeg er livets brød”. Det er helt på det rene at Jesus her ikke snakket om fysisk brød, men om åndelig føde. Selv manna fra himmelen var fysisk føde som mettet alle jødene da de vandret gjennom ødemarken i 40 år. Men vi er ikke bare fysiske skapninger, men vi er også åndelige skapninger. Den åndelige delen av oss mennesker må fylles, og bare Gud kan fylle den slik at vi ikke er sulten lengre.

Vi er hva vi spiser. Rent fysisk er vi sunne dersom vi spiser sunn mat, og vi er usunne dersom vi spiser usunn mat. Sjelen vår er personligheten vår. Vi er også hva vi spiser her. Alt vi putter inn i oss av hjernemat vi forme oss som mennesker, vi spiser kunnskap som gjør oss til leger, lærere eller sykepleiere. Vi er også hva vi spiser på det åndelige området også, men der finnes bare to typer mat for ånden vår, Guds mat eller djevelens mat. Dersom vi spiser mye åndelig mat fra Bibelen vil dette påvirke den åndelige delen av oss på en positiv måte. Dersom vi tar inn mye syndig mat vil dette få oss til å leve et liv langt borte fra Gud, og vi vil ikke være i stand til å vokse åndelig.


8 OKTOBER

Da sa Jesus: «Ennå en liten stund er jeg hos dere, så går jeg til ham som har sendt meg. Dere skal lete etter meg, men ikke finne meg. For der jeg er, dit kan dere ikke komme.»

Johannes 7:33-34

DER JESUS ER

For oss som er kjent med bibelverset som sier at den som leter skal finne, for den som banker på skal det åpnes opp (Matteus 7:7, Lukas 11:9), så ser dette verset ved første øyekast ut til å være et paradoks. Skal vi kunne finne ut hvorfor Jesus sa det Han sa, må vi først identifisere hvem Han snakket til.

I Johannes 7:32 leser vi “Fariseerne hørte alt snakket om ham blant folk, og overprestene og fariseerne sendte ut noen av sine menn for å gripe ham.” Det var derfor ikke disiplene sine eller troende jøder Jesus snakket til, men jøder generelt som sannelig lette etter Messias, men en annen Messias enn det Jesus var. Det var derfor de ikke ville finne Ham; fordi de ikke søkte etter Ham med et åpnet sinn, men fanget av årevis med tradisjoner og vrangtolkninger av Skriftene.

Jesus skulle snart returnere til himmelen, og der er det ikke plass for dem som ikke har tatt imot Kristus. Det samme gjelder dem av oss som ikke er troende eller har blitt personlig kristne, og derfor tatt et personlig standpunkt for Kristus og mot synden. De som har tatt imot Ham vil finne Ham når de søker Ham og kunne samles sammen med Ham og de andre troende i himmelen.


9 OKTOBER

Da rettet han seg opp og spurte: «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?» Hun svarte: «Nei, Herre, ingen.» Da sa Jesus: «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer fra nå av!»

Johannes 8:10-11

KVINNEN SOM HADDE DREVET HOR

Dagens tekst er meget populær blant ikke-kristne. Kvinnen som hadde blitt tatt i utroskap skulle etter jødenes gamle lover ha blitt steinet, og de skriftlærde og fariseerne førte denne kvinnen frem for Jesus for å lure Ham slik at de kunne finne noe å anklage Ham for.

Jesus var klar over at Han ble testet. Jeg vet ikke hva Jesus skrev med fingeren på jorden, men jeg går ut ifra at dersom det Han skrev hadde hatt noen betydning for sammenhengen her, så ville Johannes har skrevet det ned her. Det kan se ut som om Jesus valgte denne måten på å bevisst ignorere anklagerne. Så kom disse velkjente ordene “Den av dere som er uten synd, han skal kaste den første stein på henne!” (vers 7). Så ignorerte Ham dem igjen og skrev videre på jorden.

Betyr dette skriftstedet at Jesus aksepterer utroskap? Legg merke til den siste setningen i dagens tekst: “Gå bort, og synd ikke mer fra nå av!»” Verken Faderen eller Sønnen kan i sin helligdom akseptere utroskap, men vi lever nå i nådens tidsalder. Jesus kunne ha fått denne kvinnen steinet, men ingen synd er stor nok til å holde deg ute fra himmelen, unntatt å si “nei” til Jesus Kristus. Visst kan vi med Bibelen i hånd fortelle alle ikke-kristne hvor fæle syndere de er, men vi er alle syndere. Vi skal ikke godta synden på noen som helst slags måte, men vi burde fokusere på hva som er viktigst: dele Guds kjærlighet med andre slik at vi kan føre dem til Kristus. Ellers kan det godt være at vi vinner slaget, men taper krigen.


10 OKTOBER

Igjen talte Jesus til folket og sa: «Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.»

Johannes 8:12

“JEG ER VERDENS LYS”

Johannes evangelium er velkjent for alle “Jeg er…” uttalelsene fra Jesus. Her sier Han at Han er verdens lys. Det greske ordet “phos” betyr skinn eller åpenbaring, spesielt som stråler. Ordet “solstråle” hopper av en eller annen grunn inn i hodet mitt. Jesus er verdens solstråle. Poetisk og vakkert!

Allerede i den første skapelseshandlingen skilte Gud lyset fra mørket. Mørket er et symbol på ondskap og fortapelse. Menneskene lever i mørket helt til de møter Jesus. Jesus kaster sine solstråler i vår retning slik at vi kan se vår elendighet og synd. Lyset åpenbarer synden for oss, og Herren forteller oss at vi må komme til lyset. Vi skulle ikke leve i mørke med våre syndefulle gjerninger, men komme til lyset hvor det finnes varme og ekte kjærlighet. Lyset, det vil si de som følger Kristus, vil i endetiden bli tatt vekk fra mørket, det vil si de som ikke følger Kristus, og så vil vi være med Kristus i all evighet.

Lever du et liv i mørke, eller har du kommet til lyset. Jesus er verdens lys, og som Hans representanter her i verden burde vi reflektere Hans lys til andre. Er du et lys for andre der ute i mørket? Dersom du er en kristen burde du la lyset ditt skinne for andre.


11 OKTOBER

«Du er ennå ikke femti år og har sett Abraham?» sa jødene. Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Før Abraham var, er jeg.»

Johannes 8:57-58

DEN EVIGE KRISTUS

Under en samtale med jødene sa jødene “Du er vel ikke større enn vår far Abraham? Både han og profetene er døde. Hvem gir du deg ut for å være?” (Johannes 8:53). Da Jesus sa “Deres far Abraham jublet over å skulle se min dag. Han fikk se den dagen og frydet seg” (8:56), så raknet det for jødene i denne opphetede diskusjonen. De skjønte ikke hvordan Jesus kunne ha sett Abraham og omvendt.

Sannheten er at Jesus har eksistert før Betlehem. Han var til og med del i skapelsen (se eks. Hebreerne 1:2-3). Jesus selv sier at Han har eksistert før Abraham levde, og andre skriftsteder bekrefter dette. Jesus er personifiseringen av Gud. Faderen er åndelig skapning, og når Gud skal snakke ansikt til ansikt med menneskene, så blir Gud kjød i form av Jesus Kristus (Johannes 1:14) eller en pre-Betlehem åpenbaring av Ham. Samtidig som Jesus kom etter døperen Johannes, så hadde Han også vært før ham (1:15).

Jødene hadde problemer med å forstå at Jesus er en inkarnasjon av Gud som flere ganger har kommet ned til jorden for å snakke med menneskene. Da Gud besøkte Abraham i 1 Mosebok 18 så var det en pre-Betlehem åpenbaring av Kristus som kom til ham sammen med to engler. Når det der står at “Herren” snakket til Abraham, så er det “Yahova“, den selvoppholdte, evige Gud som snakket.


12 OKTOBER

Da Jesus kom gående, så han en mann som var født blind. Disiplene spurte da: «Rabbi, hvem er det som har syndet, han selv eller hans foreldre, siden han ble født blind?» Jesus svarte: «Verken han eller hans foreldre har syndet. Men nå kan Guds gjerninger bli åpenbart på ham.

Johannes 9:1-3

SYKDOM OG SYND

Det er vanskelig å forstå hvordan synden og sykdommen går hånd i hånd. Før Adam syndet fantes det ikke noen sykdom eller død, og på grunn av dette kan vi si at all sykdom, blindhet, døvhet, lammelse og død er et resultat av arvesynden som først kom inn i verden etter at Adam spiste den forbudte frukten fra kunnskapens tre.

Kan sykdom være et resultat av en bestemt synd? Ja, noen synder har konsekvenser. Om ikke Gud straffer en for å ha syndet, så kan enkelte synder, som eks. sex utenfor ekteskapet, medføre kjønnssykdommer og ødelegge ekteskap. Før i tiden var det vanlig å tro at dersom noen ble syke, så var dette på grunn av en eller annen synd vedkommende hadde gjort. Noen sykdommer var arvelige og ble sett på som en straff mot et familiemedlem som hadde levd tidligere.

Dagens tekst gjør det helt klart at vi ikke kan trekke slike konklusjoner. Vi vet også fra Jobs bok at enkelte som ikke har gjort noe galt kan få prøvelser eller tester sendt deres vei. Ettersom vi ikke med sikkerhet vet hvorfor folker syke, burde vi, som gode kristne, løfte hverandre opp i bønn når vi blir syke, ikke forsøke å finne grunnen til sykdommen.


13 OKTOBER

Mine sauer hører min stemme; jeg kjenner dem, og de følger meg. Jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Det min Far har gitt meg, er større enn alt annet, og ingen kan rive det ut av min Fars hånd.”

Johannes 10:27-29

DEN EVIGE TRYGGHET

Det finnes en doktrine som kalles “de troendes evige trygghet”. Det er en annen måte å si “en gang frelst – alltid frelst” på. Denne doktrinen er omdiskutert, og ikke alle menigheter tror på den. Den bygger blant annet på verset ovenfor. Jesus sier at de som følger Ham “skal aldri i evighet gå fortapt“. Dette støttes av apostelen Paulus som skrev: “For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre” (Romerne 8:38-39).

Det store spørsmålet er om det går an å miste frelsen. Vi vet at det er umulig å miste frelsen og så få den tilbake igjen, fordi vi da vil korsfeste Kristus på ny (Hebreerne 6:4-6). Hadde de som fikk smake litt av himmelske gave mistet troen, eller hadde de ikke helt ut tatt skrittet og tatt imot Kristus. Hadde de bare vært sammen med kristne, fått en smak av hva den Hellige Ånd kan gjøre, men så snudd seg vekk i siste stund? Jeg har selv møtt mennesker som sier at de kan føle Åndens nærvær, men kan ikke forstå det.

Frelsesverket som Kristus har gjort rede for oss er ikke basert på hva vi har gjort, men på hva Han har gjort. Frelsen er av nåde alene, ikke av gjerninger for at ikke vi skal rose oss selv (se Romerne 4:2-7). Dersom vi sier at en kan miste frelsen, så er frelsen avhengig av gjerningene våre. Hvor mye synd skal til for å miste frelsen? Dersom noen har tatt imot Kristus vil denne ikke ville gi slipp på Ham igjen, ellers kan de ikke virkelig ha tatt imot Ham.


14 OKTOBER

Jesus sier til henne: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?»

Johannes 11:25-26

“JEG ER OPPSTANDELSEN OG LIVET”

For den som lytter til Jesus og hva Han sier, så er det ikke lite Han hevder blant annet i dagens skriftsted. Jesus sa at Han var “oppstandelsen og livet“, og dette sa Han før Han hadde blitt korsfestet og stått opp igjen den tredje dagen. Intet vanlig menneske kunne ha uttalt disse ordene uten å ha blitt steinet til døde.

I 1 Korinterbrev 15:20 skriver Paulus: “Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av dem som er sovnet inn.” Dersom Jesus ikke hadde stått opp fra de døde ville vi ha hatt en “død gud” i dag. Men Jesus ble bare i dødsriket i tre dager og tre netter. Han ble førstegrøden “av dem som er sovnet inn”, som har dødd. Akkurat som Jesus stod opp fra graven kan vi stå opp fra vår grav når Jesus kommer tilbake for å hente levende og døde som tror på Ham.

Jesus er ikke bare oppstandelsen. Han er også livet. Ikke bare kan Jesus gi ditt liv her mening og formål, og Han kan være hos deg hver eneste dag om du har en god dag eller en dårlig dag, men Han tilbyr oss alle evig liv. Han har gjort alt arbeidet for oss, vi må bare ta imot Hans kjærlighet og fantastiske gave. Jesus vender seg nå til deg og sier: “Tror du dette?”


15 OKTOBER

Jesus gråt.

Johannes 11:35

JESUS GRÅT

Dette er uten tvil det korteste verset i hele Bibelen. Menneskesønnen, Guds Sønn, var 100% menneske. Han hadde følelser, akkurat som oss. Han var redd for døden som ventet Ham på korset. Han spiste mat, trengte søvn og alenetid. Når Johannes 11:35 forteller oss at Jesus gråt, så burde det vise for oss at Han kunne bli lei seg og gråte – akkurat som oss.

Hva var det Jesus gråt for? Han hadde fått beskjed om at Lazarus var alvorlig syk, og Jesus visste at han skulle dø. Det kan faktisk se ut som om Jesus med vilje ankom Maria og Marta etter at Lazarus var død. Jødene tolket Jesu tårer som et tegn på hvor glad Han var i Lazarus. Så hvisket de bak ryggen Hans at Han kunne ha reddet Lazarus fra å dø.

Så gråt Jesus for Lazarus som var død? Kanskje Han gråt for vennene sine som var så lei seg. Eller kanskje Han gråt på grunn av synden og mangelen på tro som de hadde. I Lukas 19:41 gråt Jesus over byen Jerusalem og de forferdelige tingene som skulle hende med menneskene der. Jesus viser oss at det er okay å gråte. Jesus gråt stille tårer. Han hylte ikke slik som sørgekorene folk kunne leie inn når noen hadde sovnet inn, men gråt stille og behersket. Jesus hadde trolig planlagt å vekke Lazarus fra de døde, så det var trolig ikke Lazarus selv Han gråt for, men vennene Hans.


16 OKTOBER

Den som elsker sitt liv, skal miste det. Men den som hater sitt liv i denne verden, skal berge det og få evig liv. Den som vil tjene meg, må følge meg, og der jeg er, skal også min tjener være. Den som tjener meg, skal min Far gi ære.

Johannes 12:25-26

DETTE ER DITT LIV

Jeg er sjelden på TV, men jeg husker at da jeg var ung så jeg et program som het “Dette er ditt liv” med Harald Tusberg som programleder. De lurte en kjent personlighet til å komme til studio uvitende om at de skulle hylle livet til den personen, og ofte hadde de sporet opp tidligere venner og kjente, ofte folk som denne personen ikke hadde sett på en årrekke. Tårene rant og historiene kom trillende.

Hva gjør du med ditt liv? Jesus sa at den som elsker livet sitt skal miste det. Det kan virke rart at de som hater livet sitt skal få evig liv. Her ligger det nok muligheter for mange misforståelser. Men kanskje jeg kan forenkle det litt. Dersom du lever livet ditt for deg selv, tilfredsstiller deg selv, belønner deg selv, alltid tenker på ditt eget beste, så er det trolig at du vil bare gjøre det – glede deg selv. Noen gleder andre også, men ofte er det for det at det på en måte tilfredsstiller oss selv. Det er noe vi kan vinne på det. Men den som lever livet sitt for Jesus – som er villig til å være Jesu tjener eller slave om du vil – den vil vinne evig liv. Du kan leve livet ditt for deg selv eller du kan leve det for Gud. Vil det ikke være bra å høre Jesus si “Godt gjort, du trofaste tjener!” til deg? Ofte blir folk frelst, og så vet de ikke hva de så skal gjøre. Finn ut hva Gud vil at du skal gjøre, og gjør det helhjertet. Hans belønninger er bedre enn hva denne verden kan gi.


17 OKTOBER

Da han hadde vasket føttene deres og tatt på seg kappen, tok han plass ved bordet igjen. Så sa han til dem: «Forstår dere hva jeg har gjort for dere?

Johannes 13:12

JESUS VASKER DISIPLENES FØTTER

Dagens tekst er hentet fra den kvelden da Jesus og disiplene Hans instituerte nattverden og hadde deres siste måltid sammen før Golgata kors. Mye skjedde denne kvelden da de spiste påskemåltidet, og mye ble sagt. Johannes har skrevet ned det som skjedde denne kvelden i Johannes 13-17. Ingen av de andre evangelistene har gitt denne kvelden så mye oppmerksomhet.

Jesus overrasket disiplene ved å slå vann i et fat og begynne å vaske disiplenes føtter. Så tørket Han beina deres med linkledet Han bar rundt livet sitt. Peter protesterte høylydt. Jesus var Guds Sønn, Messias, Frelseren, Skaperen… Dersom noen skulle vaske beina deres, så skulle det være ham, Peter. Jesus svarte “Hvis jeg ikke vasker deg, har du ingen del i meg” (13:8). Da lot Peter seg overtale.

Jesus viste to viktige ting ved å vaske beina deres. Til og med Jesus kom til jorden for å tjene, og vi burde alle tjene Ham. Det har vi sett i disiplenes småkrangling om hvem som er størst i himmelriket – den største er alles tjener. Dessuten ser vi at Jesus vasker oss rene. Vi er tilskitnet av synden her på jorden, men når vi lar Jesus frelse oss, så vasker Han bort all synden vår.


18 OKTOBER

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.

Johannes 14:6

“JEG ER VEIEN, SANNHETEN OG LIVET”

Jesus sier Han er veien. Det finnes mange veier vi kan gå i livet, og de fører mange steder. Det er imidlertid bare en vei som fører til Gud, evig liv, en plass i himmelriket. Det er Jesus Kristus. Dersom vi tar imot Kristus, så leder Han oss inn på den smale sti. Motorveiene går alle til helvete, og mange er på vei dit med ekspressfart. Ingen andre veien fører til himmelen. Buddha, Hare Krishna, Mohammed, ingen av disse er mellommann mellom Gud og mennesker, bare Jesus.

Jesus sier Han er sannheten. Har du noen gang lurt på hva som er den absolutte sannheten? Guds Ord er sannhet, og vi kan stole på Ham. Hvordan kan vi vite at Ordet fra Gud er sannhet? Fordi Skaperen som har skapt hele universet bestemmer reglene og hva som er sannhet.

Jesus sier Han er livet. Kanskje du synes dette høres rart ut fordi du i høyeste grad er i live. Et liv med Kristus er imidlertid et liv på et helt annet nivå. Det er som å lese “The Neverending Story” og finne ut at DU er midtpunktet. Dessuten kan Jesus tilby deg evig liv, og det er selvsagt bedre enn evig fortapelse. Velg livet framfor døden!


19 OKTOBER

Dette har jeg sagt dere mens jeg ennå er hos dere. Men Talsmannen, Den hellige ånd, som Far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere.

Johannes 14:25-26

TALSMANNEN

Jesus sier i sin tale for disiplene natten før korsfestelsen at Han skal dra vekk, men Han skal sende dem den Hellige Ånd, som i den norske Bibelen blir kalt “Talsmannen“. Det greske ordet “parakletos” betyr “forbeder” (en som ber for en), “trøster” (en som trøster en når en er lei seg) og “advokat” (en som forsvarer en). Alle disse ordene kan bli representert i ordet “talsmann”. Den engelske Bibelen bruker ordet “Comforter” ettersom disiplene ville trenge trøst etter at Jesus dro tilbake til himmelen.

Vi ser her to av oppgavene til den Hellige Ånd. Han er den som lærer oss opp i åndelige ting og får oss til å vokse åndelig. Han minner oss også på om hva Kristus har gjort for oss. En studie om den Hellige Ånd er absolutt å anbefale. Han er den som overbeviser oss om Gud slik at vi vil ta imot Kristus. Han er den som gir oss styrke til å stå fast som kristne. Den Hellige Ånd er også den som reiste Kristus opp fra graven (Romerne 8:11) og gjorde Ham levende igjen, akkurat som Han også kan gjøre oss levende til et nytt liv i Kristus. Han er også vår “talsmann” som ber for oss. Til og med når vi ikke helt vet hva vi skal si, så vet den Hellige Ånd det og ber på våre vegne. Den Hellige Ånd bor inni oss som har tatt imot Kristus og gir oss evig liv. Han hjelper oss også å vite hva vi skal si til andre. Vi må alltid la Ånden ta kontroll over vår liv, ellers vil vi ikke vokse som kristne og kunne bli brukt av Gud.


20 OKTOBER

Jeg er det sanne vintre, og min Far er vinbonden. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver grein som bærer frukt, renser han så den skal bære mer.

Johannes 15:1-2

“JEG ER DET SANNE VINTRE”

Jesus sier i dagens tekst at Han er den sanne vinranken (gresk “ampelos“), en vinranke som svinger seg rundt for å få bedre støtte. Jesus er den sanne, ordentlige vinranken, og Gud Faderen er vingårsmannen eller bonden, Han som tar seg av hele hagen. Bondens jobb er å beskjære greinene i vinranken slik at den kan bære mer druer.

Alle grenene i vinranken er et bilde på alle dem som fulgte eller følger etter Kristus. Grenene kommer ut fra Kristus som er “stammen”. De grenene som ikke bærer frukt skjærer bonden av. Dette kan bety enten at de som fulgte Kristus ikke virkelig var kristne, men bare kom til kirken. Det kan også bety at kristne som ikke har fruktbare liv for Herren blir hentet hjem tidligere enn ønsket. Den første teorien ser ut til å være den riktige, for disse visnende grenene blir kastet på ilden.

Dette kan også være et bilde på våre liv. Dersom vi ikke bærer frukter for Herren bør vi be om at Han må kutte vekk det i livene våre som er ubrukelig. På den måten kan vi gi mer frukter for Herren.


21 OKTOBER

Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere.

Johannes 15:13-14

JESU VENNER

Jesus sier at dersom vi gjør det Han befaler, så er vi ikke bare disiplene Hans, men vi er vennene Hans. Den som følger etter Kristus og gjør hva Han sier likner Kristus, og det er hva ordet “kristen” betyr. Jesus inviterer alle til å bli Hans venner. Ja, Han ønsker at vi alle skal bli Guds barn og adopteres av Ham. Som et adoptert barn får vi mange rettigheter som Hans naturlige barn (jødene) ikke får.

Jesus sier at “ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine“, og ingen beskrivelse kan vel passe bedre for Kristus. Han døde på korset slik at vi kunne få del i det evige liv. Han døde slik at vi slipper å dø den annen død. Ville du ha vært villig til å dø for en av vennene dine? Kanskje du svarer at det kommer an på hvem av dem det gjelder. Dersom vi er helt ærlige må vi innrømme at det er veldig lite trolig at vi ville være villig til å dø for vennene våre. Den nære familie har større sjanse.

Mange sier stolt at de er venn med Jesus Kristus. Gjør de hva Jesus har befalt at de skal gjøre? Hvis ikke, så er de ikke venn med Jesus. I Norge har vi mange som kaller seg selv “kristne” uten at de vet hvordan de har blitt det. Oppfører du deg som Jesus gjorde? Lar du folk gjøre narr av deg for det du tror på? Er du en sann venn av Jesus som gjør alt det Han har befalt? Vi kommer ofte til kort i våre syndige legemer, men alt Jesus ønsker er at vi gjør hva vi kan.


22 OKTOBER

Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere.

Johannes 16:12-14

SANNHETENS ÅND

Jesus har allerede nevnt at Talsmannen, trøsteren, skal komme. Jesus hadde mye Han ønsket å si til disiplene sine, men Han visste at de ikke ville være i stand til å forstå det til Talsmannen – den Hellige Ånd, hadde kommet.

I dagens tekst kaller Jesus den Hellige Ånd for “sannhetens Ånd”. Alle de tre personlighetene i den hellige treenigheten har samme natur. De er alle sannhet. Den Hellige Ånd er like mye sannhet som Faderen eller Sønnen. Den Hellige Ånd kom først ved pinse, etter at Jesus hadde dratt tilbake til himmelen. Alle som blir frelste får den Hellige Ånd levende inne i seg. Der er en av de viktigste oppgavene Hans å overbevise oss om sannheten. Når vi leser i Bibelen kan vi ikke forstå om åndelige ting med mindre den Hellige Ånd bor inne i oss og åpenbarer sannheten for oss.

Har du den Hellige Ånd boende inne i deg? Først når du har det kan du forstå hva Bibelen sier, og dype sannheter vil kunne bli åpenbart for deg.


23 OKTOBER

Når en kvinne skal føde, er hun engstelig, for hennes time er kommet. Men når barnet er født, har hun glemt smertene i sin glede over at et menneske er kommet til verden. Også dere er engstelige nå. Men jeg skal se dere igjen, og hjertet deres skal glede seg, og ingen skal ta gleden fra dere.

Johannes 16:21-22

ENGSTELIGHET

Det er ikke lett å føde et nytt menneske inn til denne verden. Mange kvinner blir engstelige fordi de vet at det vil bli mye smerter, ofte i timevis. For noen som har hatt rier i over 24 timer, så er dette en erfaring de ønsker å glemme. Og glemme det gjør de så snart barnet er født. Når de får se det lille nurket er all engstelse like langt borte som øst er fra vest.

Jesus visste at disiplene var engstelige. Jesus hadde sagt flere ganger at Han skulle dø, men det så ikke ut til at det ville synke inn. Heller ikke når Jesus sa at Han skulle gå til sin Far forstod de hva Han mente. Men Jesus sa at de ville sørge når Han dro fra dem. Men sorgen ville ikke vare evig. Dette er tydeligvis en pekefinger rettet mot oppstandelsen. Jesus ville ikke forbli død, men ville bli levende igjen tredje dagen. Jesus snakker her ikke om den Hellige Ånd, men om seg selv. Disiplene skulle bli glade når de fikk se Ham, Jesus, igjen. Inne i disse versene kan det også ligge en slags “dobbel bunn” som vi kan ta til oss. I våre liv fulle av sorg og vanskeligheter er det godt å vite at en dag skal vi møte Kristus ansikt til ansikt. Å, for en dag det vil bli!


24 OKTOBER

Jeg herliggjorde deg på jorden da jeg fullførte den gjerning du ga meg å gjøre. Far, gi meg nå din herlighet, den herligheten som jeg hadde hos deg før verden ble til.

Johannes 17:4-5

HERLIGGJØRELSEN

Dette er et ord vi ikke bruker så mye i vårt norske språk. Å “herliggjøre” noen betyr å få noen andre til å fremstå skinnende som en stjerne på nattens himmel. Gud Sønnen herliggjorde Gud Faderen. Sønnen fikk Faderen til å se bra ut, Han fikk Gud Faderen til å skinne her på jorden ved å gjøre det som Faderen hadde bedt Ham om å gjøre.

Nå som Jesus ber i Getsemane vet Han at om kort tid skal Han dø på korset, en død Han frykter og gjerne skulle slippe. Men det var derfor Jesus kom her til jorden. Han kom for å dø en forferdelig død på korset , en jobb som Faderen hadde gitt Ham. Jesus måtte dø i vårt sted slik at vi kunne få evig liv. Han måtte dø slik at Han kunne stå opp igjen fra graven den tredje dagen.

Jesus ba Faderen om at Han skulle få tilbake den herligheten som Han hadde hatt før verden ble til. Dette er en herligheten som Jesus hadde som en del av den treenige Gud, og Han hadde denne herligheten før Han skapte jorden sammen med Faderen og Ånden. Dette skriftstedet viser at Jesus eksisterte før jorden ble skapt, og at Han har en skinnende herlighet rundt seg som Gud Sønnen. Når Jesus kommer tilbake til jorden vil Han komme som kongenes Konge og som allmektig Gud. Da vil vi se Hans sanne herlighet.


25 OKTOBER

Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett:  jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg. Far, du har gitt meg dem, og jeg vil at de skal være der jeg er, så de får se min herlighet, den du har gitt meg fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt.

Johannes 17:22-24

FØR VERDENS GRUNNVOLL BLE LAGT

Jesus er her i bønn til Faderen. Hele kapittelet er en eneste lang monolog som Jesus har før Han skal “fanges” og føres til Golgata og korsfestelsen. Jesus har vært trofast mot Faderen i at Han har gitt videre herligheten som Faderen hadde gitt Ham. Dette så vi på i går. Nå ser vi i Johannes 17:24 at Faderes kjærlighet ligger grunnfestet allerede før verdens grunnvoll har blitt lagt.

Det kan være vanskelig å forestille seg at noe har forekommet så tidlig som før verdens grunnvoll har blitt lagt ned. Uttrykket “før verdens grunnvoll ble lagt” forkommer flere ganger i Bibelen. Det peker mot en tid før 1 Mosebok 1:1 da Herren skapte himmelen og jorden. Det fantes da intet univers, bare Gud. Vi ser at allerede før jorden ble til, så var Gud full av herlighet. Ifølge Efeserne 1:4 visste Gud allerede før verdens grunnvoll ble lagt hvem som skulle ta imot Kristus eller ikke. Dette betyr igjen at Gud hadde frelsesplanen klar før Ham skapte jorden, universet og menneskene. Hvordan er dette mulig? Ingenting er umulig for Gud.

Gud er evig og er uberørt av tiden. Vi tenker på tiden som en rett linje som går fra A til B. Gud er evig. Han har ingen begynnelse og ingen ende. Han er ikke en rett linje, men en sirkel – uten begynnelse og ende. Dette er vanskelig å forstå fordi vi mennesker ikke har forstand nok til å forstå selv de laveste tankene til Gud.


26 OKTOBER

Jesus svarte: «Min kongsmakt er ikke av denne verden. Var min kongsmakt av denne verden, hadde mine menn kjempet for at jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men min kongsmakt er ikke herfra.» «Du er altså konge?» sa Pilatus. «Du sier at jeg er konge», svarte Jesus. «For å vitne om sannheten er jeg født, og derfor er jeg kommet til verden. Hver den som er av sannheten, hører min røst.»

Johannes 18:36-37

JESU RIKE

I 1988 oversettelsen lyder Johannes 18:36 slik: “Jesus svarte: Mitt rike er ikke av denne verden. Var mitt rike av denne verden, da hadde mine tjenere kjempet, så jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men nå er mitt rike ikke av denne verden.” Denne oversettelsen er nok best. I den nye oversettelsen (øverst) er noe konkret (et kongerike) byttet ut med noe abstrakt (en kongemakt). Jesus snakket om et virkelig, konkret rike, og det var hva jødene også var opptatte av.

I dagens tekst stod Jesus foran Pontius Pilatus. Pilatus var ikke interessert i jødenes religiøse problemer. Jødene anklaget Jesus for blasfemi, noe som Pilatus ikke var så interessert i. Den romerske interessen ble vekket da jødene sa at Jesus gjorde seg til konge. Romerne var ikke interessert i at en jødisk konge skulle ta makten i Israel og Jerusalem. Det var da Jesus sa at Hans rike ikke var av denne verden. Jødene som hadde hyllet Jesus en uke før på Palmesøndag ventet på en Messias som skulle lede dem ut fra romersk dominans og sette dem fri. Da Jesus sa at dette ikke var grunnen til at Han hadde kommet, så forkastet de Ham.

Jesu rike er i dag, som det var på Jesu tid, et åndelig rike. Men Bibelen forteller oss om at i endetiden, etter trengselsperioden er ferdig, så vil Kristus opprette sitt tusenårsrike hvor Han skal styre jorden fra Jerusalem, og dette er et virkelig, konkret rike.


27 OKTOBER

Da Jesus hadde fått vineddiken, sa han: «Det er fullbrakt!» Så bøyde han hodet og utåndet.

Johannes 19:30

“DET ER FULLBRAKT!”

Jeg innrømmer at jeg ikke vet hvordan den nye religionsundervisningen i grunnskolen fungerer, men jeg vil håpe at elevene i alle fall får en viss opplæring i kristendomsfaget. Vi bor (foreløpig) i et kristent land, selv om salmesang og terping på Luthers lille katekisme neppe hører til skoleplanen lengre – slik det var i min tid da jeg gikk på skole.

De fleste har fått med seg Jesu død på korset selv om de ikke har gått til kirke eller søndagsskole. Det har vanligvis fulgt med vår kristne kulturarv. Omtrent alle har fått med seg Jesu siste ord på korset; “Det er fullbrakt!”

Hva betydde disse ordene? Det greske ordet teleo betyr komplett, utført, konkludert, avbetalt, avsluttet, utgått på dato, ferdig, overført eller betalt. Jesus hadde blitt korsfestet, og da Han døde hadde Han utført det Han kom til jorden for å gjøre. Hans lidelse var over – avsluttet, og syndene våre betalt med Jesu perfekte, syndfrie blod. Hele frelsesverket var gjort ferdig den dagen, men det er viktig å huske at Jesus ikke forble død. På den tredje dagen stod Han opp fra de døde og litt senere dro Han tilbake til himmelen for å gjøre i stand et sted for oss der, oss som tror på Jesus.


28 OKTOBER

“Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er mørkt, kommer Maria Magdalena til graven. Da ser hun at steinen foran graven er tatt bort. Hun løper av sted og kommer til Simon Peter og den andre disippelen, han som Jesus hadde kjær, og hun sier: «De har tatt Herren bort fra graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham.»

Johannes 20:1-2

MARIA MAGDALENA

Markus 16:9 sier at Jesus viste seg først for Maria Magdalena etter at Han var stått opp fra graven. Maria Magdalena var blitt helbredet av Jesus. Hun var besatt av sju onde ånder, og disse hadde Jesus drevet ut. I dag ville Maria Magdalene sikkert vært på psykiatrisk sykehus med schizofreni diagnose, psykotisk og med alvorlige vrangforestillinger. Til tross for alt dette var det henne Jesus valgte å vise seg til først.

Maria Magdalena vek aldri fra Jesu side. Hun var der ved korset når Jesus hadde sine tyngste og vanskeligste tider. Hun var en viktig person blant Jesu etterfølgere – totalt dedikert til Jesus og Hans evangelium. Den som har blitt tilgitt mye elsker også mye. Dette ser vi ofte hos nyomvendte kristne; de som har vært lavest nede blir ofte de som i takknemlighet for frelsen gjør mest for evangeliet. Jeg er personlig overbevist om at Maria Magdalena var den første sanne misjonæren – Hun brakte budskapet om Jesu oppstandelse til disiplene! Dette er en stor oppmuntring til oss om at Gud kan bruke hvem som helst som misjonærer.


29 OKTOBER

Jesus gjorde også mange andre tegn for øynene på disiplene, tegn som det ikke er skrevet om i denne boken. Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn.

Johannes 20:30-31

GRUNNEN TIL JOHANNES EVANGELIUM

Hvorfor gjør du alt det du gjør? Jobber du fordi du liker jobben din, eller jobber du kanskje fordi du får penger for det slik at du kan betale regningene dine og kjøpe mere ting. Alt vi gjør har en årsak – en grunn til at vi gjør det. Til og med vår menneskelige kjærlighet gjør vi for å glede oss selv.

Hvorfor skrev Johannes Johannes evangelium? Han skrev det faktisk ned i Johannes 20:31. Johannes skrev sitt evangelium “for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn“. Johannes ønsket at alle som leser boken han har skrevet skal tro på Gud. Hvorfor det? Fordi han elsker Gud og ønsker å gjøre Hans vilje.

En predikant som går opp på talerstolen gjør også det for en grunn. Det er ingen grunn å skjule at predikantene ønsker at mennesker skal komme til frelsen; ikke først og fremst for predikantens skyld, men for Guds skyld. Hvorfor skriver jeg denne boken? For å bli berømt? For å bli rik? Nei, for å dele Guds ord med andre. Min bønn er ar denne boken vil bli en velsignelse for noen som leser i den.


30 OKTOBER

Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Da du var ung, bandt du beltet om deg og gikk dit du selv ville. Men når du blir gammel, skal du strekke ut hendene dine, og en annen skal binde beltet om deg og føre deg dit du ikke vil.»

Johannes 21:18

PETERS DØD FORUTSAGT

Like etter at Jesus har spurt Peter tre ganger om han elsker Ham, så kommer det en rar uttalelse fra Jesus. Jesus sa “når du blir gammel, skal du strekke ut hendene dine, og en annen skal binde beltet om deg og føre deg dit du ikke vil”. Dette er helt åpenbart rettet mot Peters fremtid – når han ble gammel.

De som dro ut på lange reiser, spesielt i Østen og steder de brukte lange klær, måtte binde fast beltene sine. Når Jesus sier at andre skal binde beltet om ham er dette et tegn på fangenskap hvor de er lenket fast og ute av stand til å kle på seg selv. Når Peter skulle bli ført der han ikke ville dra ser mange dette som et bilde på døden i form av en henrettelse. Selv om Peter jublet når han ble pisket for Jesu navns skyld, så er det ikke sikkert at han hadde et stort ønske om å dø. Men han var absolutt villig til å dø for Jesu navn.

En kommentator mente at “skal du strekke ut hendene dine” er en hentydning om den romerske tradisjonen at de som skulle korsfestes ble satt i et åk som strakk ut hendene og festet hendene og ført dem på denne måten inn hvor korsfestelsen skulle finne sted. Kristen tradisjon forteller oss at Peter ble korsfestet opp ned i Roma – og at han ikke så seg verdig å dø på samme måte som Jesus og derfor ba om å bli korsfestet opp ned.


31 OKTOBER

” Det er denne disippelen som vitner om alt dette og som har skrevet dette, og vi vet at hans vitneutsagn er sant.

Johannes 21:24

DISIPPELEN SOM JESUS ELSKET

De siste to versene av Johannes evangelium er trodd å ha blitt skrevet og lagt til senere, kanskje av de eldre i menigheten i Efesos hvor Johannes er tenkt å ha skrevet evangeliet sitt. I Johannes 19:35 står det Han som så det, har vitnet om det for at også dere skal tro. Hans vitneutsagn er sant, og han vet at han taler sant.” Det kan her se ut som om Johannes skrev om seg selv i tredje person, så det er ikke helt sikkert at Johannes ikke har skrevet de to siste versene.

Johannes nevnte ikke seg selv med navn, kanskje av respekt, kanskje av ydmykhet, men han inkluderte seg selv i evangeliet som “disippelen som Jesus hadde kjær” (21:20), en beskrivelse som går igjen flere ganger. En sammenlikning av Johannes evangelium og de tre andre evangelistene gjør det helt klart at det her er Johannes vi snakker om.

Johannes har sikkert følt et særdeles nært forhold med Jesus. Når de andre disiplene hadde flyktet stod han igjen ved korset sammen med Maria Magdalena og Maria, mor til Jesus. Det viktigste er imidlertid, som dagens tekst forteller oss, at det som er nedskrevet i Bibelen er til å stole på – det er sanne ord. Riktig nok, som vers 25 sier, så kan ikke hele verden være stor nok for alle de bøkene som kunne ha blitt skrevet om Jesus Kristus, vår Frelser, men det vi trenger å vite er blitt skrevet ned, og de ordene kan vi stole fullt og fast på.


 

 

Advertisements
%d bloggers like this: