1 november

Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med egne øyne, det vi så og som hendene våre tok på, det forkynner vi: livets ord. Og livet ble åpenbart, vi har sett det og vitner om det og forkynner dere det evige liv, som var hos Far og ble åpenbart for oss.

1 Johannes 1:1-2

LIVETS ORD

For det første må det nevnes at Johannes var en av øyenvitne til det som Jesus gjorde her på jorden. Når nesten alle hadde forlatt Jesus etter at Han ble fanget før korsfestelsen, så ble Johannes igjen. Han så med egne øyne det som Jesus gjorde ohg har rørt ved Frelseren selv med sine egne hender.

Jesus ga dem Livets Ord. De ord som Jesus talte og de ordene som Bibelens forfattere har skrevet ned er ikke bare tomme ord. De er inspirerte ord som Ånden har gitt dem. Paulus skriver i 2 Timoteus 3:16-17Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning.” 

Disse Livets Ord er viktige for oss. Vi er alle mennesker gjort opp av kropp, sjel og ånd, og alle disse delene trenger mat for å fungere og vokse. Den åndelige delen av oss trenger Guds Levende Ord for å vokse. Vi kan ikke forvente at vi skal kunne fungere, leve eller vokse åndelig dersom vi ikke mater vår åndelige del, og den maten kommer fra Gud. Vi må passe på at vi ikke spiser maten djevelen forsøker å friste oss med, hvor delikat den enn måtte se ut.


 

Advertisements
%d bloggers like this: