14 februar

“Så sa Herren til Noah: Gå inn i arken, du og hele din husstand! For bare deg har jeg funnet rettferdig for meg i denne slekt.

Av rene dyr skal du ta deg ut sju par, hann og hunn, og av dyr som ikke er rene, ett par, hann og hunn.”

1. Mosebok 7:1-2

RENE DYR PÅ ARKEN

I dagens tekst er vi tilbake til søndags skole spørsmålet vårt; “Hvor mange dyr av hvert slag tok Noah med i arken?” Vi så at Noah skulle ha med seg to av hvert slag, en hann og en hunn. I dag ser vi at dette var av de såkalte “urene dyrene”. Av de “rene dyrene” skulle Noah ta med seg sju par, igjen hann og hunn. Hvorfor skulle så Noah ha flere av de rene dyrene på arken?

En grunn til at Noah og hans etterkommere trengte flere rene dyr enn urene, var at bare rene dyr kunne bli ofret til Gud. Om ikke Noah hadde tenkt på dette, så hadde Gud planlagt dette nøye. En annen grunn at de trengte flere rene dyr, var at når menneskene skulle begynne å spise kjøtt, så kunne jødene bare spise rene dyr. I tillegg til disse grunnen, så kan Gud ha hatt noen grunner vi ikke vet om.

Gud sier igjen i vers 1 at det er bare Noah som er blitt funnet rettferdig til å komme om bord på arken. Dersom det stemmer at Gud kom til Noah 120 år før vannflommen, og at Noah hadde profetert om vannflommen til hans samtidige, så er det ganske magert resultat han hadde fått. Bare Noah og hans nære familie fikk lov til å komme om bord på arken. Det får oss til å lure på om menneskene rundt ham fikk panikk da Gud lukket døren til arken og flommen kom strømmende over jorden. Det er lurt av oss og lytte til Gud og følge Ham…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: