24 februar

“Alt som hadde pust av livsånde i nesen, alt som levde på det tørre land, døde.

Han utryddet hvert liv som fantes på jorden, fra menneskene til feet, krypet og fuglene under himmelen – de ble utryddet av jorden. Bare Noah ble tilbake, og de som var med ham i arken.”

1. Mosebok 7:22-23

INGEN TING OVERLEVDE

Når det står i dagens tekst at alt som hadde “livsånde i nesen…døde”, så betyr det at fugler, rovdyr, husdyr, amfibier, reptiler OG mennesker døde. Det var ingen som overlevde.

Jeg så en film en gang om Noah og syndefloden. Da kom det plutselig en kremmer kar roende. Hvor kom han fra? Det var bare Noah og hans familie som overlevde.

Det er interessant å lese om andre religioner og sivilisasjoner som også har en flom-tradisjon. En gang leste jeg om en New Tribes Missions misjonær som dro til et sted hvor de var totalt avskjermet fra omverdenen. Misjonæren lærte seg språket deres, og begynte så med å fortelle hva Bibelen lærte, og han startet med skapelsen og arbeidet seg videre kronologisk, slik som New Tribes Missions misjonærer vanligvis gjør. Når han kom til Noah og syndefloden, tok flere av de innfødte til orde og fortalte misjonæren at de hadde en liknende historie der i jungelen, uten at det hadde vært noen kontakt med omverdenen. Denne flom-tradisjonen som de innfødte hadde hadde kommet fra forfedrene deres.

Hvor kommer alle disse historiene fra? Ingen røyk uten ild, sies det. Grunnen til at så mange sivilisasjoner har en flom fortelling er at Noahs historie er sann, og mange har laget sin egen erosjon av den. Alt liv gikk tapt i flommen da Gud sa at nå var Hans tålmodighet slutt.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: