Siste ord

Kynikeren sier: “Ikke bry deg med å fortelle folk om problemene dine. Den ene halvparten bryr seg ikke, og den andre halvparten mener at du antakelig fortjente det.”

Intro:

 • Nopoleons siste ord: “Frankrike, hæren, hærføreren, Joséphine”
 • John Wilkes Booths siste ord: “Bortkastet, bortkastet!”
 • Lord Nelsons siste ord: “Takk Gud, jeg har gjort min plikt!”
 • Paulus siste ord: “For nå blir jeg ofret, og tiden er inne da jeg skal bryte opp. Jeg har stridd den gode strid, fullført løpet og bevart troen. Nå ligger rettferdighetens seierskrans klar for meg. Den skal Herren, den rettferdige dommer, gi meg på den store dagen, ja, ikke bare meg, men alle som med kjærlighet har ventet på at han skal komme” (2 Timoteus 4:6-8).

Vi gir oftest de viktigste beskjedene før vi skal dø.

Når du skal på ferie uten foreldre gir de mange viktige beskjeder like før du skal dra.

Når Jesus skulle dra fra disiplene Sine ga Han misjonsbefalingen (Matteus 28:18-20).

Jeg er Alfa og Omega, sier Herren Gud, han som er og som var og som kommer, Den allmektige” (Johannes åpenbaring 1:8).

Johannes åpenbaring er den siste boken i Bibelen. Mye viktig er blitt åpenbart for oss i Bibelens siste bok.

Men la oss se litt på Paulus siste ord igjen.

For nå blir jeg ofret, og tiden er inne da jeg skal bryte opp. Jeg har stridd den gode strid, fullført løpet og bevart troen. Nå ligger rettferdighetens seierskrans klar for meg. Den skal Herren, den rettferdige dommer, gi meg på den store dagen, ja, ikke bare meg, men alle som med kjærlighet har ventet på at han skal komme” (2 Timoteus 4:6-8).

I. Paulus ser på nåtiden

 • Paulus sitt liv skulle snart opphøre
 • Ofret – spendo – eng. “spendt” – oppbrukt
 • Han var klar til å forlate denne verden
 • Hva er din sitasjon i dag?

II. Paulus ser på fortiden

 • Stridd – agonizemai – å kjempe, bokstavelig talt å kjempe om en premie, billedlig å sloss mot en motstander, eller å oppnå noe, sloss, arbeide febrilsk, streve
 • Paulus hadde arbeidet febrilsk for Herren i hele hans kristne liv
 • Strid – agon – konflikt, strid, kam, løp
 • Løpet – dromos – et løp, billedlig en karriere, kurs

Vet dere ikke at på stadion deltar alle i løpet, men bare én får seiersprisen? Løp da slik at dere vinner den! Alle som deltar i kamplekene, må nekte seg alt. De gjør det for å vinne en seierskrans som visner, vi for å vinne en som aldri visner. Jeg løper derfor ikke uten å ha et mål. Jeg er heller ikke lik en nevekjemper som slår i løse luften. Nei, jeg kjemper mot meg selv og tvinger kroppen til å lystre, for at ikke jeg som har forkynt for andre, selv skal komme til kort. ” (1 Korinterbrev 9:24-27)

 • Troen – pistis – overtalemlse, troverdighet, moralsk overbevisning (av religiøs sannhet om Gud eller en religiøs leder), spesielt tillit til Kristus for frelse, abstrakt kontinuitet i en slik bekjennelse, utvidet betydning det religiøse systemet (evangeliet) sin egeb sannhet, forvissning, tro, trofasthet
 • Hvordan har din fortid vært?

III: Paulus ser på framtiden

 • Seierskrans – stephanos – fra “stepho” (å tvinne eller kranse), en krans (som et kongelig emblem, en pris i offentlige konkurranser eller symbol på ære generelt, men mer tydelig og utbrodert enn en enkel medalje), bokstavelig eller billedlig en seierskrans.
 • Paulus så framover mot lønnen hans i himmelen
 • Hvilken fremtid har du i vente? (a) i dette livet, (b) etter dette livet?

 

%d bloggers like this: