Del 11: Porten, døren og forhenget

Image result for gate of the tabernacle

Den eneste veien inn til forgården var gjennom porten; eneste veien inn til det hellige var gjennom døren; og veien inn til det aller helligste var gjennom sløret som delte det helligste fra det aller helligste. Hvert av forhengene var laget av blått, lilla, kamosinrødt og fint lin. Porten hang fra fire søyler som stod i holdere av messing, og krokene var av sølv. Det var i midten av forgårdens østlige ende.

Døren til tabernaklet hang fra fem søyler dekket av gull, og krokene deres var av gull, men de stod i holdere av messing. Denne gardinen var i den østre delen av tabernaklet.

Forhenget var en annen dør – en indre dør til et indre rom – det aller helligste hvor Jehova oppholdt seg. Denne gardinen hang fra fire søyler dekket med gull, og krokene var av gull, men holderne var av sølv.

Den porten, døren, sløret representerer Jesus Kristus, den gudommelig-utnevnte veien til kirken som er Guds hus; inn til Farens kongerike; inn til de helliges privilegier; inn til felleskapet til Jesu sauer; inn til Guds favør og vennskap; inn til selve himmelen, noe som ingen med undervisning av Gud vil benekte (Johannes 10:1-9, 14:6).

Og likevel forsøker mange å komme til himmelen ved å bruke døren som kalles rettslig rettferdighet – ved hjelp av sin egen personlige lydighet til Guds hellige lov. Det var en åpen dør før syndefallet, men når mennesket syndet ble den døren stengt og Gud spikret den igjen, og den vil aldri bli åpnet igjen. Menneskene vil kanskje banke lenge og høylydt på denne døren, men den kan aldri, aldri bli åpnet på ny. Men Gud har gitt oss en annen dør, som Han kaller en ny og levende vei inn til det aller helligste. Denne veien er innviet – gjort ny – for oss, gjennom forhengetet, de vil si, Hans kjød (Hebreerne 10:19-20).

Hva var det som kom mellom oss og Gud og har avskåret oss fra fellesskap med Ham? Var det ikke synd som virket i våre syndige og korrupte natur? Men Kristus kom i skikkelsen til det syndige kjødet, og ved et syndoffer, og fordømte synden i kjødet (Romerne 8:3). Han tok vårt sted og satte Seg selv mellom oss og Gud, slik at Han kunne dø i vårt sted og på den måten åpne en vei for oss til Gud. Og når Han døde ble forhenget revnet, og vi fikk en ny vei inn til det aller helligste (Matteus 27:51).

Nå finnes der ingen ting mellom synderen og Gud unntatt Kristus, og Han er den åpne døren, det revnede forhenget, den nylagde veien til Gud. La alle som er lei av synden sin komme til Jesus, som frelser Sine folk fra syndene deres (Matteus 1:21).

La alle trengende sjeler komme. Veien er nå åpen til alteret hvor rettferdiggjørelse kan oppnås; til vaskefatet hvor renhet kan oppnås; til det helligste hvor både lys og mat kan nytes; og til tronen hvor nåde kan oppnås, og hvor nåde finnes (Hebreerne 4:16).

Ånden og bruden sier: Kom! Og den som hører det, la ham si: Kom! Og den som tørster, han får komme” Og den som vil, han får ta livets vann uforskyldt!” (Johannes åpenbaring 22:17)


 

%d bloggers like this: