Del 14: Den gylne lysestaken

Related image

Så skal du lage en lysestake av rent gull. I drevet arbeid skal lysestaken lages. Både foten på den og stangen, begrene, knoppene og blomstene skal være i ett med den. Seks armer skal gå ut fra lysestaken, tre armer fra den ene siden og tre fra den andre. Det skal være tre mandelformede beger på den første armen, med knopp og blomst, og tre mandelformede beger på den andre armen, med knopp og blomst, slik skal det være på alle de seks armene som går ut fra lysestaken. På selve lysestaken skal det være fire mandelformede beger med knopper og blomster. Det skal være en knapp under de to første armene på lysestaken, og en knopp under de to neste, og en knopp under de to øverste – en knopp under hvert par av de seks armene på lysestaken. Både knoppene og armene skal være i ett med den. Alt sammen skal være ett drevet arbeid av rent gull. Så skal du lage sju lamper til lysestaken. Lampene skal settes opp slik at lyset faller rett fram for den. Lysesaksene og brettene som hører til lysestaken skal være av rent gull. En talent rent gull skal dere bruke til lysestaken og alle disse redskapene. Se nå til at du gjør alr dette etter det bilde som ble vist deg på fjellet!” (2 Mosebok 25:31-40).

Herren talte til Moses og sa: Byd Israels barn at de skal la deg få ren olje av knust oliven til lysestaken, så lampene kan settes opp til enhver tid. Utenfor vitnesbyrdets forheng i sammenkomstens telt skal Aron alltid holde dem i stand fra kveld til morgen for Herrens åsyn. Det skal være en evig lov for dere, fra slekt til slekt. På lysestaken av rent gull skal han alltid holde lampene i stand for Herrens åsyn” (3 Mosebok 24:1-4).

Og du skal befale Israels barn at de skal la deg få ren olje av knuste oliven til lysestaken, så lampene alltid kan holdes brennende” (2 Mosebok 27:20).

Lysestaken satte han i sammenkomstens telt midt imot bordet ved sørveggen i tabernaklet og satte opp lampene for Herrens åsyn slik som Herren hadde befalt Moses” (2 Mosebok 40:24-25).

Dersom du som leser har lest de overforstående versene med ydmykhet, så vil du nå kunne snu deg sammen med meg mot den vakre, syvarmede lysestaken som stod på sørsiden av tabernaklet.

Der var ingen vinduer i tabernaklet. Alt det naturlige lyset var holdt utenfor rommet hvor prestene tjente. De hadde lys når de var i de helligste. De levde og vandret i det lyset når mørket hadde senket seg i ødemarken utenfor; men det var ikke lyset fra solen som skinner både på den gode og den onde. Lyset deres kom fra den syvarmede lysestaken, og den lyste både natt og dag, vinter og sommer, på de som var innenfor. Intet av dette lyset falt på dem som var på utsiden.

Den var laget av et talent med gull, noe som for ca 1000 kroner per unse ville bli et svimlende beløp. Den var antakelig hul på innsiden. Den bestod av et fundament og en stokk med syv greiner, tre greiner på hver side og en i midten. Greinene var parallelle med hverandre, og de kom up i knopper, blomster og skåler som ble plassert i rekkefølge. Det rene gullet ble hamret til vakre og nydelige former. Lysestaken vokste til sin vakre form under hammerens gjentatte slag. Den ble forslått til den var perfekt.

Kristus og menigheten er begge representert her. Fundamentet, stokken og hovedpilarene representerer Kristus. Greinene representerer Kristi menighet. Jesus ble forslått, og de som tilhøre Ham blir forslått. Kristus ble gjort perfekt gjennom lidelse (Hebreerne 2:10). “Og da han var fullendt, ble han opphav til evig frelse for alle dem som er lydige mot ham” (Hebreerne 5:9).

så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser, idet jeg blir gjort lik med ham i hans død” (Filipperne 3:10).

Men all nådes Gud, som har kalt dere til sin evige herlighet i Kristus Jesus, etter en kort tids lidelse, han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke og grunnfeste dere” (1 Peter 5:10).

Men i samme grad som dere har del i Kristi lidelser, skal dere glede dere, for at dere også kan juble i glede når hans herlighet blir åpenbart” (1 Peter 4:13).

Disse og mange andre skriftsteder viser at Guds utvalgte kommer under hammeren, og de må lære lydighet fra de lidelsene de lider under. Og når alle slagene på det rene gullet blir gjort til det gode, ved å forme og ferdigstille dem, og slagene stopper så snart det ble perfekt, slik at “alle ting samvirket til gode for dem som elsker Gud, dem som etter hans råd er kalt” (Romerne 8:28). Men vi må ikke glemme at alt samvirker til gode for oss ved å “bli likedannet med hans Sønns bilde” (Romerne 9:29).

Det var oppgaven til ypperstepresten å avskjære lampene to ganger hver dag, da han kom med sine gylne knivene sine og fjernet alt det døde materialet som hindret lyset å skinne. Slik går Kristus, vår yppersteprest, mellom Sine gylne lysestaker som Han ofte må skjære ned ved å kutte vekk noe som hindrer at lampen kan skinne sitt lys slik som det gjorde før. Når ypperstepresten kom med knivene sine hadde han med seg oljen sin samtidig; så når Kristus fjerner noe som vi er glade i, men som hindrer oss fra å gi fra oss det lyset som burde skinne fra oss, så gir Han oss mer av den Hellige Ånds kraft og nåde, slik at våre lidelser kan gjøre oss til lysere og bedre kristne.

Vi leser om knivene og fatene i forbindelse med lysestaken, men ikke et ord blir sagt om en lyseslukker. Ingen lyseslukker var nødvendig fordi lyset aldri skulle slukkes. Vår høyesteprest kommer aldri for å slukke lyset vårt; Han ønsker at det skal brenne så lenge vi befinner oss i ødemarken. La den kristne huske på dette, og aldri forveksle knivene med en lyseslukker.

Mens lysestaken stod vendt mot skuebrødene og tillot prestene å finne maten sin, så representerer den Hellige Ånds lys som skinner på Kristus det sanne brødet. Bordet er dekket, maten er der, men uten den Hellige Ånds lys kan vi aldri finne det. Vi burde takke Gud like mye får Ånden som for Sønnen, for den ene er avhengig av den andre.

“Kom, Hellige Ånd, kom, La Ditt sterke lys skinne; Jag bort all sorg fra oss, Alt mørke fra våre øyne.”

“Gjenoppliv vår svake tro, Fjern vår tvil og frykt, Og tenn en flamme i våre hjerte Av en kjærlighet som aldri dør.”

“Du renser hjertet, For å helliggjøre sjelen, Å helle friskt liv i hver del, Og ny-skape alt.”


 

%d bloggers like this: