Del 16: Nådestolen

Image result for tabernacle mercy seat

Det fantes ingen stol i tabernaklet for prestene, for arbeidet deres var aldri ferdiggjort. De stod og tjente i det helligste. “Og hver prest står daglig og gjør tjeneste og bærer mange ganger fram de samme offer, de som aldri kan bortta synder. Men Jesus har båret fram ett eneste offer for synder, og har deretter for alltid satt seg ved Guds høyre hånd(Hebreerne 10:11-12).

Den eneste stolen i tabernaklet var nådestolen, Guds trone hvor nåden regjerte. Nåde betyr godhet som blir tildelt en som er uverdig og ikke fortjener det. Han er god mot de hellige englene, men jeg tror ikke Han er nådig overfor dem, for de har ikke syndet mot Ham. Gud var god mot de første forfedrene våre før de falt i synd, men jeg tror Han kan sies å ha vært nådefull overfor dem etter syndefallet. Guds godhet overfor  menneskene er nåde; alle velsignelsene blir gitt oss i nåde, siden ingen mennesker fortjener Guds godhet. Gud oppholdt Seg i tabernaklet blant Hans folk, som en nådens Gud, og de ble lært å holde seg nær Ham gjennom det guddommelige oppnevnte mediumet i den forsikring at Han var en Gud som frydet Seg i nåde.

Nådestolen var lokket eller dekningen av kisten som ble kalt arken (2 Mosebok 25:16-19), og den dekket over steintavlene med loven på. Arken var laget av tre og dekket med rent gull, men nådestolen var bare laget av gull.

Nådestolen representerte Jesus Kristus, “Ham stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort” (Romerne 3:25). Jesus er den sanne Nådestolen, hvor nåden skal “herske ved rettferdighet til evig liv” (Romerne 5:21). Dette er tronen som vi har blitt anmodet om å nærme oss med frimodighet, slik at vi kan få nåde i vår tid i trengsel (Hebreerne 4:16).

Gud har to troner, en trone med nåde og en trone med dom. sitter Han på nådens trone og deler ut nåde til alle. Den stolen vil snart bli fjernet, og dommens stol vil bli satt der istedenfor, og Gud vi, sitte på den tronen og dømme alle mennesker i henhold til gjerningene deres. Lykkelige er de som kommer til Gud mens Han sitter på nådestolen, og før domstolen blir reist opp. De, og bare de, skal bli frelst fra den kommende vreden.

Du som leser vil nå være i stand til å forstå den velsignede sannheten i det nittende verset av det sjette kapitlet i Hebreerbrevet: “Dette har vi som et anker for sjelen, et som er trygt og fast og når inn til det som er innenfor bak forhenget.” Hva var det som var innenfor forhenget? Arken var der, og den var et bilde på Kristus som menneske og som Gud. Loven var der, men den var dekket under nådestolen, og dens stemme ble tiet ned av soningens blod. Soningen, eller nådestolen, var der, og oppå den satt Guds herlighet, som hadde fått sinnet Sitt vist bort av blodets stemme. Håpet er sjelens anker; og akkurat som ankeret er skipets sikkerhet i stormen, slik er et godt håp sikkerheten til sjelen under sorg of fristelse, og også i dødens stund. Sjømannen kaster ankeret sitt ut fra skipet: det går ned under vannet of fester seg i noe som ikke er synlig. Den kristne kaster sitt anker oppover, og det går inn til selve himmelen, og fester seg til det som er innenfor forhenget. Det fester seg i Kristus; det fester seg i soningens blod; det fester seg i Guds nådes trone. Dette ankeret er sikkert og fast; det vil aldri bli dradd av gårde eller bli slitt av. Med et slikt anker er sjelen trygg i all evighet.

“Fra hver stormfull vind som blåser, Fra hvert hevede tidevann av sorg, Er der en rolig, trygg havn; Den finnes under nådestolen.”

“Der er et sted hor Jesus kaster Gladhetens olje mot våre hoder. Et sted søtere enn alle andre; Det er blodet fra nådestolen.”

“Der er et sted hvor ånder blandes, Og venn har fellesskap med venn; De møtes gjennom troen Rundt en felles nådestol.”

“Ah! hvor flykter vi for hjelp, Når vi er fristet, øde, forferdet; Eller hvordan vinner helvetes vert, Om de lidende ikke hadde nådestolen.”

“Der svever vi på ørnevinger, Hvor tid og sans ei finnes mer; Der hilser himlens glede våre sjeler, For nåde omringer nådestolen.”


 

%d bloggers like this: