Del 17: Kjerubene

Image result for tabernacle cherubim

Du skal lage to kjeruber av gull. I drevet arbeid skal du lage dem og sette dem ved begge endene av nådestolen. Sett den ene kjeruben ved den ene enden og den andre kjeruben ved den andre enden. Dere skal lage kjerubene i ett med nådestolen, en på hver ende av den. Kjerubene skal holde vingene utbredt og oppløftet, så de dekker over nådestolen med vingene. Og ansiktene skal vende mot hverandre, og mot nådestolen skal kjerubene vende ansiktet” (2 Mosebok 25:18-20).

Over arken var der to figurer som hebreerne kalte “kjeruber”, med vinger i samsvar til hva Moses hadde sett om den hellige tronen, og usett av dødelige til da. Disse vakre figurene ble hamret ut av rent gull akkurat som nådestolen, og de var av samme stykke som nådestolen. “Og han laget to kjeruber av gull. I drevet arbeid laget han dem og satte dem ved begge endene av nådestolen, en kjerub ved den ene enden og en kjerub ved den andre enden. Han laget kjerubene i ett med nådestolen, en på hver ende av dem. Kjerubene holdt vingene utspent og oppløftet, så de dekket over nådestolen med vingene. De vendte ansiktet mot hverandre, mot nådestolen vendte kjerubene sitt ansikt” (2 Mosebok 37:7-9). Disse var vokterne av Guds trone. Vi leser ofte om at Han sitter mellom kjerubene (1 Samuel 4:4, 2 Samuel 6:2, 2 Kongebok 19:15, Salme 80:2, Jesaja 32:16).

Så lenge Gud er på plassen Sin på nådestolen  mellom kjerubene, så fins der nåde for den som kommer; men når vi ser tronen over kjerubene, som i Esekiel 1:26 og 10:1, så har Gud kommet ut fra plassen Sin, og der er dom istedenfor nåde i vente.

Det er veldig lærerikt å observere at første gangen vi leser om kjeruber er i 1 Mosebok 3:24, hvor de blir sett med flammende sverd mens de vokter veien til livets tre, og er klare til å ødelegge hvem som helst som ville være modig nok til å forsøke å trenge seg forbi til det treet; og neste gang vi leser om dem er i 2 Mosebok 25, hvor de vokter nådens trone; og her, velsignet av Gud, holder de ingen flammende sverd i hendene, men de bøyer seg over nådestolen og beskuer blodet som blir stenket der.

De ser ikke under nådestolen; der var loven, dødens tjeneste. De snur ikke ansiktene østover og ser utover folket; hadde de gjort det, så ville de ha sett en mengde med syndere: men de ser på det som dekker over dødens tjeneste. Øynene er fikserte på det som er gunstig for synden – det som er soning for synden. De så på Jesus, og der fant de glede og hvile. Og jeg vil også se hvor de så: sinnet mitt ville bli fylt med det som gir glede til de høyeste englene, tjenerne som står nærmere Guds trone enn noen andre skapelser i universet.

Ser du som leser dette der som kjerubene så – på Jesus og Hans underfulle blod? Der finnes hvile, og der finnes fred, men du kan ikke finne fred og hvile noe annet sted. Forhenget er revnet, veien er åpen. Kom, du trøtte sjel, så skal du finne hvile og glede.

Men jeg må advare deg som leser mor å gjøre som mennene fra Betsemes gjorde. De så inn i arken til Herren, og Herren slo dem, og over 50.000 mennesker døde (1 Samuel 6:19). De kunne ikke se inn i arken uten å fjerne nådestolen. De De gjør hva mange gjør nå – setter Kristus til siden, så ser på loven og tror at de kan holde den og få evig liv på den måten. Å gjøre dette leder til døden, for uten Kristus kan vi ikke gjøre noe, og uten Kristus har vi ikke noe. Avdekk ikke det som Gud har dekket!


 

%d bloggers like this: