Del 18: Klærne til Aron, ypperstepresten

Image result for tabernacle aaron's robe

Aron, ypperstepresten, var et bilde på den sanne Ypperstepresten som nå er over huset, eller Guds kirke (Hebreerne 3:1-2, 7:21-28, 10:21-22).

Han var Moses sitt talerør overfor folket (2 Mosebok 4:30).Gjennom ham ble Guds taker og formål formidlet. Men i Nye Testamentet leser vi “Etter at Gud i fordums tid  mange ganger og på mange måter hadde talt til fedrene gjennom profetene, har han nå i disse dager talt til oss gjennom Sønnen” (Hebreerne 1:1-2). Nå er der Kristus som avslører hva Faderen tenker.

Aron var den som velsignet folket (3 Mosebok 9:22). For å se hvordan han ga Guds velsignelse til folket kan du slå opp 4 Mosebok 6:22-27. I dag er det Jesus som velsigner folket, for “han oppreiste ham for å velsigne dere når hver av dere omvender seg fra sine onde gjerninger” (Apostlenes gjerninger 3:26). Aron måtte drepe ofrene til ofringen. Jesus satte Sitt liv til for fårene (Johannes 10:15, 17-18). Aron underviste folket. Jesus er den store Læreren som adresserer folket Sitt og sier: “Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er saktmodig og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjeler” (Matteus 11:29).

Aron måtte stelle lampene og sørge for at de fortsatte å brenne (3 Mosebok 24:2-4). Jesus “går midt imellom de sju lysestaker av gull” (Johannes åpenbaring 1:13-20, 2:1), og Han bruker knivene og nådens olje, og kraften til den Hellige Ånd, for å hindre at lampene brenner ut. Bare Aron gikk inn i det aller helligste og gjorde soning for folket sitt. Kristus har kommet inn i selve himmelen og står i Faderens nærvær på våre vegne. “Med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen en gang for alle, og fant en evig forløsning” (Hebreerne 9:12, 24).

Ja ikke bare det, men vi roser oss også av Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi fått forlikelsen“(Romerne 5:11). Aron var det guddommelig utnevnte mediumet som folket kom gjennom for å få velsignelse. Kristus er det guddommelig utnevnte mediumet vi kan komme til Gud gjennom.

Aron hadde ikke i seg selv de rette kvalifikasjonene til å være en forgjenger av Herren Kristus, den store Ypperstepresten, så den nødvendige skjønnheten og æren ble lagt på ham symbolsk. Kledd i vakre, dyre og guddommelig utnevnte klær ble han på en symbolsk måte hva Jesus Kristus var i virkeligheten, og da kunne han tjene i tabernaklet som en type av Ham som er den sanne Tjeneren, og den evige Frelseren.

Disse klesplaggene var sagt å være  “til ære og til pryd” (2 Mosebok 28:2). De var meget vakre og dyre, og alt som tilhørte dem var viktig på samme måte som Jesu flerfoldige fortreffelighet og ære var. De er så mange forskjellig briller som Gud har gitt oss for å beskue Jesus i flere aspekter, som manifestert for oss i Hans moralske tilfredsstillenhet og skjønnhet og åndelig ypperlighet. Jeg elsker å se Jesus som Han er beskrevet her, fordi Han er så skjønn. “Alt ved ham er liflighet (herlig, vakker, behagelig)” (Salomos høysang 5:16).

Og likevel, når vi til og med her ser Ham gjennom et speil, i en gåte; så kan vi bare kjenne Ham delvis; vi ser Ham ikke ansikt til ansikt (1 Korinterbrev 13:12). Han er her, speidende gjennom vinduet, gjennom gitteret (Salomos høysang 2:9), og det er en stor velsignelse å s Ham på denne måten; men det vil bli mye bedre å se Ham som Han er, uten vinduer og gitter mellom Ham og oss (Filipperne 1:23, 1 Johannes 3:2). Og jeg er ganske sikker på at når vi ser Ham ansikt til ansikt, og Han er, skal vi si – som dronningen av Saba sa etter at hun hadde sett Salomos visdom og rikdom – “Jeg trodde ikke det de fortalte, før jeg kom og fikk se det ned egne øyne. Men nå ser jeg at de ikke har fortalt meg halvparten” (1 Kongebok 10:6). Virkeligheten vil langt overgå det vi har tenkt.

“Slå sammen alle de herlige navnene, Av visdom, kjærlighet og makt, Som dødelige kjenner til, Som engler sa: Alt er for simpelt for å fortelle Hans verd, For simpel til beskrive vår Frelser.”

Ypperstepresten hadde på seg noen klær som var felles med de andre prestene. Jeg vil ikke nevne disse spesielt her, men skal fortsette med leserens oppmerksomhet rettet mot fem elementer ved Arons klær som var særegent for ham som yppersteprest og skilte ham fra alle andre. Disse klesplaggene var hellige, ærefulle og vakre, og de skinte ut helligdommen, æren og skjønnheten til den dyrebare Jesus. Navnene deres var mitra, livkjortel, brystplate, belte og den blå kappen.


 

 

%d bloggers like this: