Del 19: Mitraen

Image result for mitra

På hodet sitt hadde Aron en fin mitra av lin. Mitra eller lue, med en plate av rent gull på fremsiden, skulle dekke pannen. På denne platen eller gullkronen var ordene “Helliget er Herren” gravert. “Så skal du lage en plate av rent gull og gravere inn på den slik som en graverer inn et signet: Helliget er Herren. Du skal feste den til en snor av blå ull, og den skal sitte på luen, på framsiden av luen skal den sitte. Over Arons panne skal den sitte, så Aron kan bære den synd som henger ved de hellige ting som Israels barn vier til Herren, og alle de hellig gaver de bærer fram. Den skal alltid sitte over hans panne, for at gavene kan finne velbehag for Herrens åsyn” (2 Mosebok 28:36-38).

Det hvite linet er renhetens emblem; hodet er stedet for tanke og intellekt. Kristus hadde et rent sinn; alle tankene Hans var hellige tanker. “Helliget er Herren” stod som et merke på pannen hans, og skinte med gullbokstaver i hver av hans livs handlinger. Disse ordene beskriver Kristi personlighet i alle deler av livet Hans her på jorden.

For en slik yppersteprest var det vi måtte ha – hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere og opphøyet over himlene” (Hebreerne 7:26). I Kristus kan vi ha en slik Yppersteprest, som er synderes venn, men helt adskilt fra synd; som kan redde den skammeligste synder; som kan røre ved og rense den verste spedalske, og likevel holde Seg ren for forurensning. Og fordi Har er så hellig, kan Han bære Sitt folks synder (Jesaja 53:4). Han som er vår store Yppersteprest foran Gud er ren uten noen lyte. Gud ser Ham slik, og Han står der for oss som er Hans folk, og vi blir akseptert i Ham. Hans helligdom er blitt tilregne oss. Når vi står i Ham er vi, i Guds øyne. like hellig som Kristus er hellig, og like rene som Kristus er ren. Gud ser på vår representant, og Han ser oss i Ham. Vi er fullstendige i Han som er vårt lytefrie og herlige hode.

En manns tanker er alltid verre enn ordene og handlingene hans; og det gode mennesket føler ar når han representerer bønnene og lovprisningen sine – og andre hellige ting – til Gud, så kommer ofte mange dumme og forfengelige tanker ubudt inn i hodet, som urene fugler kom ned på Abrams offer som var lagt frem for å bli ofret til Gud (1 Mosebok 15:11); og han føler at offeret hans er ødelagt; og han spør: “Kan den rene Gud akseptere slike urene offergaver som jeg nå bringer til alteret?”

Der er så mye selvopptatthet og synd i våre helligste ting at selv tårene våre trenger å vaskes, og vår anger fremfor Gud tenger å bli angret på. I alle hjertene våre er det en kilde med skittent, sort vann; og når vi tenker på at vi skal gi en gave til renhetens Gud, så spruter det vannet ut, og gavene blir skitnet til med de ugjennomtrengelige effusjonene fra våre egne korrupte hjerter.

Vi hater virkelig de sjofle tankene våre; vi avskyr oss selv på grunn av denne vasken fylt med korrupsjon som vi finner inni oss, og av og til tenker vi at Satan tømmer helvetes forferdelige skitt inn i hjertene våre og gjør dem til en kloakktank med skittent vann som fortvilelsen renner gjennom.

Å, “la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd” (2 Korinterbrev 7:1). Herren har gjort hjertene våre til Sitt tempel ved å entre inn i dem; men for et behov vi har for at den store Kongen skal si: “Hør på meg… Hellige nå dere selv, og hellige Herrens, deres fedres Guds hus og få urenheten ut av helligdommen!” (2 Krønikebok 29:5).

Guds sanne barn vil vite betydningen av alt dette, for de har følt det samme. Men jeg takker Gud at der finnes en uten lyte ved Guds høyre hånd, og gjennom Hans hellighet blir vår urettferdighet lagt bort, og vi blir akseptert og frelst.

 


 

%d bloggers like this: