Del 21: Brystplaten

Image result for tabernacle breastplate

Hver del av yppersteprestens påkledning var dyr og vakker, men brystplaten var det aller dyreste, vakre og fantastiske av alt. Det var i virkeligheten dette og livkjortelen som den var feset til som kvalifiserte ham til å kunne søke Gud og få vite Guds dommer eller meninger på vegne av folket ham representerte (2 Mosebok 28:25-29, 39:8-21).

Den var laget av samme materiale som livkjortelen; men den hadde to lag slik at den kunne danne en slags veske ett spenn langt og bredt; og festet til framsiden av livkjortelen over beltet hvilte den over yppersteprestens hjerte. Den var pyntet med fire rader med edelstener, alle satt i gull og godt festet på sine respektive steder på brystplaten, og hver av steinene hadde ett av navnene til Israels stammer skrevet på den.

Ettersom hjertet er følelsenes sted, og skulderen et sted som representerte styrke, så måtte Aron bære navnene på folket hans ved hjertet sitt, for å vise at han elsket dem, og på skulderen, for å vise at han alltid var rede til å tjene dem.

Den typiske og åndelige betydningen av dette er søt. Jesus Kristus er vår store Yppersteprest, og navnene på folket Hans ikke over men inni hjertet Hans. Hans allmektige styrke og uendelige kjærlighet er vår – vår for alltid. Han glemmer aldri en eneste av Hans folk, og slutter aldri å elske dem.

Vi liker å tenke at noen som er store og gode er glade i oss. Mannen til en sann og elskende kone vil, når han er langt borte fra henne på et sted hvor ingen bryr seg om ham. glede seg i tanken over at det er et hjerte lang borte som elsker ham med sann kjærlighet; et sted hvor han alltid vil bli ønsket velkommen i kjærlighet; og denne tanken gelder ham og muntrer ham opp når han er langt borte fra dem som elsker ham.

Den kristne er ikke hjemme nå; han er i et land langt borte blant fremmede, hvor hunder bjeffer på ham og menn peker hånlig på ham med fingeren; men det trøster hjertet hans når han tenker på at det finnes En i himmelen – den reneste og beste Mannen som noensinne har levd på jorden eller noen annen del av universet – og at denne Mannen har ham i hjertet Sitt uten noen sinne å glemme ham, men Han elsker ham med en udødelig kjærlighet. La de testede kristne nå se opp og…

“Besku de juvelene på hans bryst, Hver av den en inngravert signet; Presset nær til den varme barmen Ligger dem Jesus reddet: Og du er frelst, hvem enn du er, Dersom Jesus har ditt villige hjerte.”

Disse edelstenene var meget dyre. Der fantes ingen ting i tabernaklet som var like dyrt: de var Arons skatter. Dette er for å lære oss at Guds folk er dyrebart for Kristus. De er Hans juveler, Hans spesielle skatter, Hans Fars kjærlighets gaver, og Han setter pris på dem fordi Faderen ga dem til Ham. Tiden vil komme når Han vil telle juvelene Sine, og da vil det ikke mangle en eneste sjel av dem som Faderen har gitt Ham.

Akkurat som lysets stråler som falt på Aron ville falle på navnene til Arons folk, så blir også ethvert smil som Gud har gitt til Kristus også bli gitt til Kristi folk; for Kristus og folket Hans er ett, og Gud ser aldri på Kristus uten å se folket Hans – hele folket Hans, for de er i Ham – elsket som Han er elsket.

Urim og Tummim skulle legges i brystplaten. Jeg kan ikke si med sikkerhet hva disse er; alt jeg vet er at de ble alltid brukt til å kommunisere Guds tanker. Gud svarte med Urim og Tummim. Ordene betyr “lys” og “perfeksjon”. Dersom vi har Kristus har vi de sanne Urim og Tummim. “Etter at Gud i fordums tid mange ganger og på mange måter talt til fedrene gjennom profetene, har han nå i disse dager talt til oss gjennom Sønnen” (Hebreerne 1:1-2). Og akkurat som Aron når han var pyntet med brystplaten var kvalifisert til å gå til Gud og snakke til den Allmektige, slik er hver og en som har mottatt Kristus er kvalifisert til å komme til Gud og snakke med Ham; og enda mer er det at det er hans glade privilegium å føle i sjelen sin at Gud har hørt bønnen deres, og har innfridd ønsket hans.

Men akkurat som Israels folk har mistet denne vakre skatten og aldri gjenfunnet den; slik kan den kristne synde mot Gud, forårsake sorg for den Hellige Ånd og hans kommunikasjon med Gud kan bli så forstyrret at når han kommer til Gud i bønn, så kan himmelen være som messing, og bønnen kan synes ubesvart. Måtte både jeg og du som leser denne lille boken bli brakt nær til Gud, og når vi er nære kan vi unngå å gjøre Guds Hellige Ånd trist.


 

%d bloggers like this: