Del 22: Beltet

Image result for tabernacle girdle

Dette beltet ble brukt av hebreerne som pynt og som en forsterker. Det ble påkledd Aron, men vår Jesus har i seg selv alt som dette symboliserer. sammen med alt det andre som ble påkledd Aron.

Jeg liker å se på beltet som et symbol på tjeneste, og at Jesus Kristus som vår beltede Yppersteprest alltid er klar til å gå til Faderen med bønneønskene til Hans folk.

Jesus er alltid klar til å tjene Sitt folk når de er i nød. Han vil presentere bønnene deres overfor Faderen, og få svar for Sine elskede disipler, eller så vil Han stoppe for å vaske føttene deres. Jeg ser Ham slik…

“Rolig reiser Han seg fra setet, En beltet levitt, jeg ser Ham bøye Og synke ned for å vaske pilegrim-føttene Til dem som er oppmerksom på Hans steg, Gjør som Jeg har gjort mot dere.”

Og den som vil være den første blant dere, skal være alles trell. For heller ikke Menneskesønnen er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjen og gi sitt liv som løsepenge i manges sted” (Markus 10:44).

Dersom selve universets Skaper var sendt for å tjene, så burde også vi bli sendt forskjellige steder for å tjene Gud og nesten vår.


 

%d bloggers like this: