Del 25: Brennofferet

Related image

Etter at syndofferet hadde blitt presentert og offergiverens synd hadde blitt fjernet, så kunne han bringe brennofferet sitt og presentere det framfor Gud. Dette var et velluktende offer. Det var noe som tilfredsstilte Gud og derfor ikke ble kastet ut som noe som var fordømt, slik som syndofferet, men ble lagt på alteret og ble alterets mat (3 Mosebok 21:6, 8, 21, Malakias 1:12); og ilden fra Gud, som ble matet med det og konsumerte det, uttrykket den gleden Gud følte når Han mottok det fra offergiverens hender.

Ilden ble ikke tilført alteret av mennesker, men kom ut fra Gud. På denne måten aksepterte Han offergavene deres; og når offeret representerte offergiveren kunne han føle at offeret hadde blitt akseptert, og Gud hadde akseptert ham; og når han så med henrykkelse på den stigende flammen kunne han si “Ved den fikk han vitnesbyrd om at han var rettferdig, for Gud vitnet om hans gaver” (Hebreerne 11:4).

Kristus er vårt Brennoffer; vi bringer Ham til Gud, og Han aksepterer Ham som et helt brennoffer for oss. Han ser oss i Ham, og Han aksepterer oss i Ham, elsker oss som Han elsker sin eneste fødte Sønn (3 Mosebok 1:4, Efeserne 1:6).

Her ser jeg den velsignede Jesus mens Han ofrer seg Selv uten lyte til Gud, og her ser jeg Faderens ublandede glede når Han mottar Kristus og det Han har gjort. Utenfor leiren så jeg den rettferdige Dommeren, og Han var sinna på synden, og så helte Han hele Sin hellige men forferdelige vrede på syndbæreren; men her ser jeg den kjærlige Faderen, hvis mat og drikke er å akseptere personen og arbeidet til Sønnen Hans. Her ser jeg Jesus gi til Gud det eneste som kan tilfredsstille Ham; og Han gir det til Gud på våre vegne, Han tilfredsstiller Gud for oss.

Dette er virkelig et mest velsignet emne, et som sjelen min ofte fryder seg over; men jeg må la deg som leser tråkle deg gjennom de forskjellige Skriftene om brennofferet på egen hånd. Jeg håper at du ikke vil droppe det emnet så snart du har gjort deg ferdig med dette kapittelet, men at du i bønn vil søke Ordet på egen hånd, og sammenlikne skriftsted med skriftsted.

De etterfølgende skriftstedene jeg har funnet kan være til stor hjelp på det bestemte aspektet ved Kristus som vi får i brennofferet. (3 Mosebok 1:3-13, 16:2-3, 24, 1 Mosebok 4:4, Hebreerne 11:4, Efeserne 5:2, Dommerne 13:19-23, 1 Kongebok 18:30-39).

“Faderen gav Sin enborne Sønn Hengt for oss på treet: Hans død er vårt evige liv, Vår strålende frihet.”

“Kjærlighet fikk Jehova til å slå, Kjærlighet fikk Sønnen til å bære: Hvor søtt å stå på Golgata! Til kjærlighetens Gud som er der.”


 

%d bloggers like this: