Del 27: Fredsofferet

Image result for tabernacle peace offering

Vi leser om fredsofferet i 3 Mosebok 3 og 7. Det ble brent oppå brennofferet, og gir oss et velsignet aspekt ved Kristi offer. Det synes å fortelle oss om det gledelige resultatet av alle disse utgiftene av kjærlighet og godhet ved Kristus er fred med Gud.

Fred er et annet ord for lykke. Det er hva alle mennesker søker, men hva ganske få klarer å finne; ikke fordi fred ikke er noe som kan finnes, men fordi menneskene søker etter den på feil sted og feil måte.

I de mosaiske seremoniene skulle det være et syndoffer og et brennoffer før en kunne ha et fredsoffer; og på samme måten må en mann nå først komme til Gud som en synder og få satt vekk synden sin; han måtte først komme til Gud som en tilbeder for å bli akseptert i Kristus; og må mates med Kristus som i matofferet. Konsekvensen av alt dette vil være fred, og en slik fred som ingen andre kan kjenne til, eller kan på noen mulighet vite om, uten å komme til Kristus. Men dersom leseren vil søke gjennom de følgende skriftstedene, vil han få sannheten fra kilden; og han har like mye rett til å gå til kilden som noen andre.

Mitt hovedmål i å skrive denne lille boken er å snu de kristnes oppmerksomhet til Bibelen; med en følelse av overbevisning om at det ikke finnes noen annen måte vi kan fult ut kjenne til Guds tanker. Andre gode bøker er bekker fra kilden, og de er mer eller mindre gjørmete; men Bibelen er kilden, og vannet til denne kilden er krystallklart og full av helbredende egenskaper.

(Romerne 5:1, 15:3, Efeserne 6:15, Sakarias 6:13, Kolosserne 1:19-22, Johannes 14:27, Job 22:21, Salme 29:11, 19:165, Jesaja 9:6-7, 27:5, 53:5, Johannes 16:33, Romerne 1:7, 1 Korinterbrev 1:3, Romerne 8:6, Galaterne 5:22, Filipperne 4:7, Kolosserne 3:15, 2 Tessalonikerbrev 3:16, Jesaja 26:3, 2 Peter 3:14).


 

%d bloggers like this: