Del 29: Lysestaken

Related image

Instruksjoner om hvordan dette skulle bæres finner vi i 4 Mosebok 4:9-10. Når en reiser igjennom en mørk verden, så trenger den kristne lys, og vår Gud har med stor nådesørget for at vi har lys, og Han får lyset til å følge med oss gjennom verden. V.ed Ordet og den Hellige Ånd gir Kristus folket Sitt lys for å muntre dem opp og lede dem gjennom mørket og den tilstedeværende ondskapen.

Lysestaken og alle dens instrumenter, og karene som hører til den, ble satt på et plankebord og dekket med et blått klede og grevlingskinn, noe som minner oss om at Guds folk, med Ordet og Ånden inni seg, burde være ydmyke og rettet mot himmelen.

Se den fantastiske gaven av kjærlighet, Som Faderen har gitt, Til oss syndige mennesker, For å kalle oss Guds Sønner: Dekket ligger denne æren, Ukjent av den mørke verden; En verden som ei vet når Ham kom, Guds evige Sønn.


 

%d bloggers like this: