Del 3: Forgårdens søyler

Bilderesultat for pillars of the tabernacle

Det er veldig lærerikt å observere at toppen av hver søyle var pyntet med sølv. Sølvet var brukt som en del av innløsningspengene for Israels folk. “Når du holder manntall over israelittene, skal alle som telles, gi Herren løsepenger for sitt liv, så ikke noen plage skal ramme dem når de telles. Hver den som telles, skal gi en halv sjekel etter helligdommens vekt, som er tjue gera på en sjekel. Denne halve sjekelen skal være en offergave til Herren. Alle som telles og er over tjue år, skal gi en offergave til Herren. Den rike skal ikke gi mer og den fattige ikke mindre enn en halv sjekel når dere gir offergaven til Herren som soning for deres liv. Du skal ta imot soningspengene av israelittene og bruke dem til tjenesten i telthelligdommen. Det skal være en påminnelse om israelittene for Herrens ansikt til soning for deres liv” (2 Mosebok 30:12-16). En mann kunne ikke innta plassen sin som en soldat i Israels hær før han hadde betalt sin halve sjekel av sølv som hans innløsningssum; så ingen uten de innløste sjelene kunne bli Kristi soldater og tjenere til den levende Gud. Nå vet vi at Herrens folk er ikke innløst med forgjengelige ting, som sølv og gull, men med Kristi dyrebare blod (1 Peter 1:18-19).

Den rike og den fattige var på samme nivå når det gjelder innløsning, for den rike var ikke tillatt å betale mer, og den fattige var ikke tillatt å betale mindre, enn en halv sjekel med sølv; slik er det også med åndelige israelitter – rike og fattige er alle like når det kommer til innløsningen. Israelittene betalte prisen selv; hver mann  var på en måte sin egen innløser; men Jesus har selv innløst oss med en stor sum. De måtte se opp for å se innløsningspengene der det skinte fra toppen av søylen, og over det fine linet. Slik må vi også se opp til Jesus på korset for å se prisen som ble betalt for vår innløsning. “Og slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må Menneskesønnen bli løftet opp, for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv” (Johannes 3:14-15).

Troen mottar forsoningen og setter det på stedet hvor israelittene stod etter at de hadde betalt hver sin halve sjekel. Tro er en adskillende ting; den skiller en mann fra mye som var ham kjært tidligere, og det setter ham på et nytt sted blant tjenerne og soldatene til Kristus. Og la enhver leser av disse linjene huske at ingen kan bli talt sammen med Kristi tjenere eller soldater som ikke har tro på Kristus, for “uten tro er det umulig å glede Herren“.

Før vi forlater denne delen for å gå inn gjennom porten, så la oss ta en  titt til på stolpehodene og opphengene, kroningen og de pyntede delene av søylene. Alle disse, sammen med krokene som holdt oppe det fine linet, var laget av sølv, og det sølvet var innløsningspenger. Innløsning av Kristus er det største og peneste arbeidet som Gud noensinne har gjort.

“Det var stort å tale en jord til fra intet; men det var enda større å innløse…”

Innløsning er et emne som en kan se på dag etter dag, år etter år, uten å noensinne bli trøtt av det; det er ferskt, alltid nytt, og alltid søtt; det er det høyeste uttrykket for Guds kjærlighet overfor menneskene.

“Fattig, svak, verdiløs som jeg er, så har jeg en mektig Venn: Jesus Frelseren er Hans navn, Han elsker gratis uten ende…”

“Han frikjøpt meg fra helvete med blod, og ved Hans kraft kontrollerte Han frykten min; Han fant meg vandrende langt fra Gud, og Han brakte meg til Hans hellige flokk…”

“Han oppmuntrer hjertet mitt og tilfredsstiller mine behov, og sier at jeg snart skal trone sammen med Ham over skyene; Å, for en venn Kristus er for meg…”


 

%d bloggers like this: