Del 30: Forsoningsdagen

Image result for day of atonement

Å respektere de viktige tjenestene på denne dagen var utrolig viktig. Instruksjonene om dette finner vi i 3 Mosebok 16, et kapittel som vil bli til umåtelig velsignelse dersom en leser det sammen med Hebreerne 9.

Den var alltid på den tiende dagen i den syvende måneden av året. Det var den største dagen i året og ble sett fram kot med den dypeste interesse av alle som visste noe som helst om syndens ondskap og velsignelsen innen forløsningen og tilgivelsen; for bare på den dagen kunne syndene deres bli fjernet like langt som øst var fra vest (Salme 103:12) og de og Gud kunne bli ett.

Det ble kalt forsoningsdagen, fordi på den dagen ble den synden som hadde kommet mellom Gud og folket Hans fjernet, og de to partene ble til ett.Hebreerne viser på en velsignet måte at den kristne dispensasjonen er vår forsoningsdag, eller frelsesdag, og at i løpet av hele denne dagen er Høyestepresten vår innenfor forhenget, og vi som tror blir frelst her gjennom det som Han gjorde der. Det er bare synd som kan skille oss fra Gud, og dersom synden blir fjernet, så vil den distansen bli tilintetgjort; den store avstanden vil lukke seg, og den store Gud og sjelene våre vil bli brakt sammen og gjort til ett – så mye ett vil vi bli at vi ikke kan fjernes fra hverandre igjen.

I løpet av denne Guds velsignede evangelium forkynt til et skyldig verden. Menneskene blir fortalt at Jesus, som en gang dukket opp på jorden for å fjerne synden ved å ofre Seg selv, nå står i himmelen på våre vegner, og at Han frelser alle troende.

Vi vet ikke hvor lenge denne dagen vil fortsette. Vi lever nå sent på kvelden av denne dagen. Natten nærmer seg; dommens natt vil snart begynne, og hvilken natt det vil bli for de ugudelige! Men la den testede hellige huske på at det vil være en mørk natt for de syndige og en lys morgen for kirken. Vi må fortelle verden om at natten kommer snart; men til de hellige sier vi at morgenen kommer; for “så skal og Kristus, etter å være ofret en gang for å bortta manges synder, annen gang bli åpenbart, ikke for synderes skyld, men til frelse for dem som venter på ham” (Hebreerne 9:28).

Det er virkelig en høytidelig tanke at Jesus, som nå er vår Yppersteprest, vil snart komme fra himmelen og ta Sin plass på tronen Hans med kronene Hans på hodet. Da vil Han fri verden fra all dens opprør og ondskap. Han vil dømme nasjonene, straffe fiendene Hans, og belønne tjenerne og vennene Hans. er frelsens dag; da vil det bli tid for Hans hellige vrede. venter Han på syndere med nåde Han vil gi dem; da vil komme for å dømme de ugudelige.

Må vi alle stå foran Hans ansikt med glede, å kjenne at denne dommeren er vår personlige Venn, vår Bror, vår Frelser.


 

%d bloggers like this: