Del 34: Nummer fire

Image result for tabernacle number four

Enhver oppmerksom leser må ha lagt merke til hvor ofte fire-tallet dukker opp i forbindelse med tabernaklet.. Der er et firkantet messingalter med fire horn. Porten til tabernaklets forgård og forhenget i tabernaklet er begge laget av fire typer materialer, og henger fra fire søyler. Røkelsen er laget av fire søte typer krydder. Det aller helligste er firkantet, og fire typer tildekning dekker over tabernaklet.

Dette foreslår for meg ideen om fullstendighet, av fasthet og soliditet. Jeg vil her minne leseren på at i Det nye testamentet har vi fire evangelier som gir oss historien om Jesus og Hans karakter; og som en mann må se på huset sitt fra fire forskjellige vinkler for å se hele bygningen, slik må vi lese de fire evangeliene for å få et komplett bilde av Kristus. De fire bøkene er egentlig bare ett evangelium, men det er et evangelium med fire sider.

I Matteus ser jeg Kristus som en Konge, og “Faderens kongerike”, og i Bergprekenen ser jeg prinsippene som kongeriket styres etter.

I Markus ser jeg ikke Jesus som Konge, men som tjener, som adlyder trofast alle Guds befalinger og på en kjærlig måte tjener menneskemes behov: derfor er dette evangeliet mer opptatt av gjerninger enn lære fra vår velsignede Herre.

I Lukas ser jeg Ham som verdens Frelser. Her er Han gjennomgående menneskelig – en mann med et stort og kjærlig hjerte – en genial og trofast venn og reisefelle. Jeg elsker å se Jesus i Lukas; Han er så broderlig og snill, så ømhjertet og sann.

I Johannes evangelium ser jeg Ham som hellig – som Guds Sønn – velig Gud helt fra begynnelsen, men i tidens fylde gjort til kjød. Der ser jeg Ham som uttrykk for Guds kjærlighet for menneskene – kjærlighet som både er attraktiv og dempende for sjelen. Johannes så alltid på Jesus fra samme vinkel; derfor er epistlene hans veldig lik evangeliet hans og burde leses sammen med det som en kommentar på det.

Fra nummer fire lærer jeg at jeg har en perfekt Kristus, selv om jeg ser Ham som portrettert i messingalteret eller gullalteret; om jeg ser Hans skygge i porten eller i forhenget, eller i tildekningen til tabernaklet: samme hvor jeg finner Ham, så er Han perfekt. I Ham finner vi alt som Gud krever, eller som jeg trenger.

Nummer syv

Tallet “syv” er også et symbol på fullstendighet. Det forekommer mange plasser i Bibelen (Se 3 Mosebok 23:15, 30:8, 4 Mosebok 23:1, 5 Mosebok 28:7, 25, Josva 6:4, 6, 8, 13, 1 Samuel 2:5, Job 5:19, Sakarias 3:9, Matteus 12:45, Johannes åpenbaring 1:4, 3:1, 4:5, 5:6, og mange, mange flere skriftsteder.)

På forsoningsdagen, som beskrevet i  3 Mosebok 16, gikk ypperstepresten inn i det aller helligste og stenket blod syv ganger på nådestolen og foran nådestolen. Dette var for å vise oss et eksempel på at Kristi soning var perfekt, og at vi kan stole helt på den.

Nummer tolv

Dette er også et symbol på fullstendighet. (Se 5 Mosebok 1:23, Josva 3:12, 4:2-3, 8-9, 20, 1 Kongebok 7:25, 44, 10:20, Johannes åpenbaring 12:1, 21:12, 14, 21, 22:2 og mange andre skriftsteder.)

Vi finner nummer tolv mange ganger i tabernaklet. Sidene bestod av 48 plankebord, eller fire ganger tolv. De plankebordene stor på 96 blokker av sølv, eller åtte ganger tolv, og hver planke hvilte på forsoningspengene til 12,000 menn. På det gylne bordet stod det tolv kaker, og hver kake var laget av tolv halvlitere med fint mel. Har vi ikke, kjære leser, en veldig komplett Kristus som har gitt Selg selv til oss som vårt tilfluktssted, vår mat, vårt offer, vår prest, vår alt i alt? Burde vi ikke være lykkelige?

“Jesus var det tilbudte offer, På Ham falt den hevngjerrige ild; Når Han døde, led som offer, Var det all rettferd Han kunne kreve: Dett er kjærkomne nyheter langt borte fra; Hvorfor skulle noen fortvile?”

“La nå andre skryte av gjerningene, Vi kan ei gjøre det; Nåde alene hindrer oss, At vi går ned til helvetes avgrunn. Jesus kom for å frelse de fortapte, I Hans navn kan vi skryte.”


 

%d bloggers like this: