Del 4: Alteret av bronse

Bilderesultat for bronze altar tabernacle picture

Dersom dere følger med gjennom porten til forgården, så får vi øye på et alter for brennoffer og vaskekaret som begge stod mellom porten og døren til tabernaklet.

Dette alteret var laget av ved og dekket av bronse. Det var omtrent 1,5 m høy, og omtrent 2,7 m lang og bred. Noen ganger blir det kalt “Herrens bord“, og det som ble satt oppå det ble noen ganger kalt “gaveoffer” eller “Guds mat“. (Se Malaki 1:12, 3 Mosebok 21:6, 8, 17, 21-22.) Brennofferet ble ofret på dette alteret; fettet av syndofferet og minnet av både fredsofferet og matofferet ble brent på samme alter; men kjøttet og beina, og skinnet av syndofferet, ble brent til aske på jorden utenfor leiren, flere km fra tabernaklet (3 Mosebok 1:6-9, 4:12, 16:27).

Alteret hadde fire hjørner, og det hadde fire horn. Dyrene som ble ofret var dyr med horn, og var trolig bundet med hornene til alterets horn, og så slaktet (Salme 118:27), slik at bakken rundt alteret alltid ville være rød og dekket av blod.

Livet er i blodet; ofret blod er offer til liv; og det første vi ser når vi entrer porten til forgården og ser på bakken mens vi går, er blod – ofret liv. Til dette alteret kom synderen med sitt syndoffer. Her stod han foran Gud og bekjente syndene sine, og overførte eller tilregnet synden til dette uskyldige dyret som så måtte lide og dø for synden, men ikke for sin egen synd. Den uskyldige døde for den skyldige.

Disse ofringene var typiske for Kristi offer. Han led, den Uskyldige for den skyldige: våre synder ble lagt på Ham; Han bar våre synder i Sin kropp på korset. Han ble gjort til synd , eller et syndoffer, for oss , og ved Hans lidelse blir vi helbredet. Hans blod ble spilt for syndenes forlatelse, og nå har det renset oss fra all synd (1 Peter 3:18, Jesaja 53:5-6, 1 Peter 2:24, 2 Korinterbrev 5:21, Matteus 26:28, 1 Johannes 1:7).

Kristus er vårt Alter, vårt Offer, og vår Prest. Han ofret Seg selv for oss. Og ved å ha oppfylt alle Guds krav, så sørger Han for alle behovene til synderen. Enhver synder har kommet til dette stedet – har sett Jesus som Guds Lam som tar vekk verdens synd (Johannes 1:29).

Vi har sett Kristus som Gjenløseren, som porten, eller veien til Gud, og nå ser vi Ham som Alteret, Presten og Offeret. Her står vi med vår tros hånd på Hans hode, og vi føler at Han har lidt for vår synd som vårt syndoffer, og fjernet synden vår.

Livet vårt var forspilt, men Kristus som elsket oss har gitt Seg selv for oss og ofret Sitt eget liv for å frelse oss fra evig død (Efeserne 5:25, Johannes 10:11, 15). Han har betalt det vi skyldte og fullstendig oppfylt straffen for våre synder. Han er også brennofferet, og vi blir akseptert gjennom Ham (3 Mosebok 1:4, Efeserne 1:6).

Gud ser oss i Jesus, og Gud aksepterer oss akkurat som Han aksepterer Kristus. Han evaluerer oss til samme verdi som offeret, som er Kristus. Dersom Han er fornøyd med Kristus, så vil Han være fornøyd med oss; dersom Han ikke har noe imot Kristus, så vil Han ikke ha noe imot oss, for vi er i Ham (Kristus) – deler av Kristi legeme, og elsket som Han er elsket (Johannes 17:23).

Det er så velsignet å møte Gud på denne måten; å se Jesus ta det som ikke var Hans, men vårt, d.v.s. syndene våre, og så lide for dem slik at Han kan gi oss det som ikke var vårt, men Hans – nemlig Hans rettferdighet. Dette gir Han til alle som tror. Dette er de sanne bryllupsklærne som vi må ha på oss når vi samles foran Gud dersom vi ønsker å bli akseptert av Ham.

Jeg elsker å stå her og se på bakken hvor en synder kan bli rettferdiggjort framfor Gud. Jeg elsker å se dette Alteret som et glass som jeg kan se igjennom og se Jesus, mitt Alter og min Prest, og nå som jeg er innenfor det aller innerste kan jeg reflektere på at…

Det skamløse alteret ryker ikke mer, Det som offeret lå på, Hvor syndens umålte undergang ble bært, når jeg ikke hadde noe å betale med…”


 

%d bloggers like this: