Del 5: Karet

Image result for bronze laver tabernacle

Mellom alteret av bronse og døren til tabernaklet stod et kar hvor prestene daglig vasket hendene og føttene sine. Den åndelige betydningen av dette er av den dypeste viktighet for Guds barn. Vi har sett blodet som renser oss fra synd, fra all synd, og her ser vi vann som renser oss fra urenhet. Vi så blodet renne fra de slaktede dyrene; her ser vi vannet som har kommet fra steinen som ble slått. De dyrene var eksempler på Kristus, og steinen som vannet strømmet fra var også et bilde på Kristus (1 Korinterbrev 10:4).

En av soldatene stakk et spyd inn i siden på ham, og straks kom det ut blod og vann” (Johannes 19:34).

Blodet trengtes for å rettferdiggjøre, og vannet trengtes for å helliggjøre sjelen. I det utgytte blodet ser vi Kristi ofrede liv, og i vannet ser vi Ordet og Kristi Ånd. I blodet ser vi soning for syndene våre, og gjennom blodet får vi forlatelse av syndene. Så kommer vannet for å hellige og renser oss.

Dere menn! Elsk deres hustruer, likesom Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den, for å hellige den ved å rense den ved vannbadet i ordet” (Efeserne 5:25-26).

“..frelste han oss, ikke på grunn av rettferdige gjerninger som vi har gjort, men etter sin miskunn, ved badet til gjenfødelse og fornyelse ved Den Hellige Ånd” (Titus 3:5).

Jesus svarte: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike” (John 3:5).

“Han skal stenke sju ganger på den som lar seg rense for spedalskhet. Slik skal han rense ham. Og den levende fuglen skal han la fly sin vei ut i den åpne marken. Den som lar seg rense, skal vaske sine klær og rake av alt håret og bade seg i vann. Så er han ren. Deretter kan han gå inn i leiren. Men han skal holde seg utenfor sitt telt i sju dager” (3 Mosebok 14:7-8).

Når en spedalsk skulle renses stenket høyestepresten ham med blod syv ganger, og etterpå vasket han seg selv og klærne hans med vann. Presten brukte blod først, så brukte den spedalske vann både på seg selv og klærne sine; på denne måten fjernet han utvendige urenheter og forbedret utseendet sitt. Dette er alltid Guds plan. Han søker oss slik at vi vil søke Ham; Han griper fatt i oss slik at vi vil gripe fatt i Ham; Han bringer frelse til oss – skjenker det til oss som Hans personlige gave, og så befaler oss å “arbeide på deres frelse med frykt og beven” (Filipperne 2:12).

Guds nåde bringer oss først frelsen, og så lærer Han oss å fornekte ugudelighet og verdslige lyster, og å leve edruelig, rettferdig og hellig i denne verden (Titus 2:11-12).

Dette karet lærer oss, blant andre ting, at de som kommer til Gud må nærme seg Ham med rene hender.

Hvem skal stige opp på Herrens berg? Hvem skal stå på hans hellige sted? Den som har skyldfrie hander og et rent hjerte, som ikke har vendt sin hu til løgn og ikke sverger falsk” (Salme 24:3-4).

Hvordan skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg etter ditt ord” (Salme 119:9).

Jeg tror disse tekstene viser at de som hevder at de tjener Gud må kultivere hellighet i hjerte og liv, og at mens Jesu blod renser oss fra all synd, så må vi rense oss selv ved å stadig komme under kraften fra Guds Ord. Vi må komme til Kristus for å bli rettferdiggjort ved Hand blod; vi må komme til Kristus for å bli helliggjort ved Hans Ord og Ånd.

Men ingen utenom prestene fikk lov å vaske seg i dette karet, og ingen ble innviet til presteskapet utenom dem som ble født inn til Levis familie. Alle som tilhører Herren er prester i dag, og på den måten er de kalt til å gi åndelige offer til Gud (Romerne 12:1, Hebreerne 13:15-16, 1 Peter 2:5, 9). De kommer inn i presteskapet når de blir født på ny, og ingen utenom dem som er “født to ganger” kan gi noe offer til Gud som Han vil akseptere. Ved ordinasjonen ble de vasket over det hele; dette gjorde de ikke selv, det ble gjort for dem av Moses. Dette svarer til frelsens renselse som Gud gjør for oss når Han bringer oss inn i Sitt hus og gjør oss til Hans tjenere. Etter dette var det daglig vask av hender og føtter; dette gjorde ikke Moses for dem, og dersom de ikke gjorde dette ble de straffet med døden (3 Mosebok 8:6, 2 Mosebok 30:18-21). Gud har gjort alle i Hans familie rene. Når Han ser på dem, ser Han ingen synd; men i deres daglige vandring med Ham så trenger de å dømme seg selv kontinuerlig av Ordet. Og som vannets handling  vil fjerne alle urenheter fra hender og føtter, så vil Ordets handling, når vi underkaster oss det, rette våre feilaktige vaner, rense tankene våre og gjøre oss rene. De som tilhører Herren burde kontinuerlig dømme seg selv med Ordet. Åndelig, når vi kommer foran Gud i Kristus, så har blodet renset oss for alltid (1 Johannes 1:7); men rent praktisk må vi alltid rense oss selv.

Karet står. Om jorden besudler; Gå og vask dine hender og føtter; Gå ganske enkelt som et tilgitt barn; Nærm deg nådesetet; Bring ditt røkelsekar innenfor forhenget, Og brenn søt røkelse for Kongen…


 

%d bloggers like this: