Del 6: Tabernaklets planker

Image result for tabernacle boards

Nå kommer vi omsider til strukturens ribben, de faste delene av tabernaklet, som var nødvendige for at helligdommen skulle kunne stå oppreist. Plankene holdt bedekningen oppe, og bedekningen pyntet og beskyttet plankene. Der var 48 planker, alle med samme lengde og bredde; alle var dekket med gull, og hver planke hvilte på to blokker av sølv, forløsningspengene til Israels soldater. Dette gir meg assosiasjoner til at Kristi kirke blir her sett som Guds oppholdssted. Den ble opprettet på jorden og Gud bor i den. Kristi kirke er komprimert av mange mennesker som er adskilt fra denne verden og bygget på et sikkert fundament; Jesus Kristus. Og de plankene ble dekket med gull, slik at Guds folk fikk del i den hellige naturen (2 Peter 1:4) etter at de har blitt adskilt, kuttet av fra det stedet hvor naturen hadde plassert dem, slik at medlemmene av Kristi sanne kirke har blitt kuttet av fra det stedet hvor de på naturlig vis hadde stått, ett sted av skyldfølelse og fordømmelse, og så har de blitt med Jesu levende tro. De er bygget på apostlenes og profetenes  fundament med Jesus Kristus Selv som hjørnesten; hvor hele bygningen, perfekt sammensatt, vokser til et hellig tempel for Herren, i hvem vi også er bygget sammen for en bolig for Gud gjennom Ånden (Efeserne 2:20, 22).

Naturen har ikke forsørget oss med ett fundament som vi kan bygge tabernaklet på, og naturen har derfor ikke gitt oss ett fundament hvor synderen kan bygge håpet sitt. Men som Gud har forsørget oss med ett fundament til tabernaklet i folkets forløsningspenger, så har Han nå gitt oss ett fundament for Sitt folk i forløsningen i Kristus Jesus.

Derfor sier Herren Herren: Se, Jeg har lagt i Sion en grunnstein, en prøvet stein, en kostbar, fast hjørnestein” (Jesaja 28:16).

For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus” (1 Korinterbrev 3:11).

“…og bli også selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus, til et hellig presteskap til å bære fram åndelige offer, slike som er Gud til behag ved Jesus Kristus” (1 Peter 2:5).

Ingen planke kunne være en del av tabernaklet uten å ha bli bygget på sølvfundamentet; så ingen person kan være en del av Guds sanne kirke med mindre han er bygget på Kristus.

Er du som leser denne boken en del av den sanne kirke? Har du følt den skarpe kniven til Ordet, styrt av hånden til Den Hellige Ånd mens Han skjærer deg løs fra verden og høvler deg ned til den riktige formen slik at du kan bli plassert i Guds tempel, og aldri mer tilhøre verden? Er du nå bygget på Kristus og Ham alene? Det er unionen med “Jesus alene” som gjør man et medlem av den sanne kirken.

“Hva er kirken? Et lus lagd med hender; Kristus står alene som fundament; Et tempel oppreist på jorden for å fortelle om lovprisningen Av den store Eldgamle fra evige tider.”

“Hva er kirken? Kroppen – mens Kristus er hodet; Lemmer av Ham, den førstefødte fra døden: En Herre, ett liv, en sympatisk sjel Bor inne i rammen, puster inn og gjennom det hele.”

“Hva er kirken? Ikke ved, ikke murstein, ikke stein, Intet tempel bygget av menneskehender alene, Ikke et sted hvor kristne møtes for lovprisning og bønn, Selv om Mesteren planlegger å måte dem der.”

“Kirken! Det er Lammets egne hellige brud, Vasket i strømmen som renner fra Hans side; Kjøpt med løsepenger som Han betalte frivillig, Når Han ble lagt på alterer for henne.”

Dette er den sanne kirke som “dødsrikets porter” ikke skal kunne motstå. De vil angripe den, men de skal aldri vinne over den; ingenting er så trygt som Kristi kirke. De som tilhører denne kirken er lykkelige – dem hvis Gud er Herre.


 

 

%d bloggers like this: