Del 8: Rødfarget værskinn

Image result for ram skins dyed red

Værer var rene dyr og ble gitt som ofringer til Gud.

Abraham så da opp, og se – bak ham var det en vær som hang fast etter hornene i et kjerr. Abraham gikk da bort og tok væren, og han ofret den som brennoffer istedenfor sin sønn” (1 Mosebok 22:13).

Væren døde, men sønnen levde. Den væren var et bilde av Kristus som døde på korset, det dødens tre, slik at Han kunne bringe oss til livets tre.

Fullt ut kjenner vi fortellingen om Edens tap, Og hvilket tap som kan repareres med Hans liv; Hvem sin hæl må lide, forslått på korset, Og hvem sitt hode Han skulle trampe på der. Når på livets tre han festet sitt øye, Så han at det fortalte om Ham som kom for å dø.”

Det røde dekket var antakelig laget av værskinn som hadde blitt ofret til Gud, og hadde lidd døden som et brennoffer – ikke som et syndoffer. Skinnet til syndofferet ble brent til aske utenfor leiren (3 Mosebok 4:11-12), men skinnene til brennofferet tilhørte prestene som ga det til Gud (3 Mosebok 7:8). Dersom takasskinnet fremstiller ydmykheten til Kristus, så gir denne bedekningen av rødfargede skinn et bilde av dybden på Hans ydmykhet. Her ser jeg Kristi hengivenhet, som, når Han så lidelsens time komme, når Han måtte knuses under den tunge vekten av Hans folks synder og skyld, til om med inntil bortgjemmelsen av Faderens ansikt, sa “Nå er min sjel forferdet! Og hva skal jeg si? Far, frels meg fra denne time! Men nei, derfor er jeg jo kommet til denne time. Far, herliggjør ditt navn!” (Johannes 12:27-28).

Og når døden i sin mest fryktelige form stor foran Ham, sa Han “Ikke min vilje, men din vilje skje“.

Jeg liker å stå her og tenke på Ham som var viet til døden med hele livet Sitt; som sparte ikke seg selv, men var

“Ydmyk som et lam under klipperens hender; Stum som en sau lydig til kniven.”

Dette blodrøde skinnet minner meg om Ham som når Han ble presset, knust og fortvilet i Getsemane hagen, “…og svetten hans ble som bloddråper som falt ned på jorden” (Lukas 22:44).

Han ble døpt i blod. Huden Hans og klærne Hans ble farget røde med Hans eget blod. Jeg finner det ikke underlig at mange var forbause over Ham, for sannelig. “så ille tilredt var han at han ikke så ut som et menneske” (Jesaja 52:14); men jeg lurer på hvordan så mange av oss kan vite om dette og likevel bare føle kulde for Ham.

 


 

%d bloggers like this: