10 april

Txt: Efeserne 1:3, 11-14

FORSEGLET MED ET LØFTE

Jørn så på mens faren hans forseglet flere brev med en embosser. “Hva gjør du på, pappa?” spurte han. Jørn følte med fingrene på seglet. “Dette seglet får alle disse papirene se viktige og offisielle ut.”

“Det er seglet til selskapet mitt, Jørn. Det er varemerket og mottoet vårt,” forklarte far.

“Har alle selskapene segl slik som dette?” spurte Jørn.

“Nei da, ikke alle, men noen,” svarte far. “Dette seglet identifiserer både eierskap og et løfte. For det første, indikerer det at disse dokumentene offisielt tilhører meg og er godkjent av meg – det viser eierskap. Det garanterer også overfor de folkene som får dette brevet at jeg vil holde de løftene jeg har gitt dem og gi dem de ressursene og privilegiene som er nevnt i dette dokumentet. Så hver gang jeg stempler et brev, så gir jeg et løfte.”

“Kult!” utbrøt Jørn.

“Visste du at Gud snakker om et spesielt segl som Han gir?” spurte far.

“Gjør han?” Jørn var overrasket. “Har Han et motto som følger med også?”

Far smilte. “Hent Bibelen din, Jørn, og slå det opp,” sa han. “Det er faktisk flere vers som refererer til det. Slå opp Efeserne 1:13 og 2 Timoteus 2:19 og finn de delene som forteller om seglet som Gud har gitt.”

Jørn hentet Bibelen sin og slo raskt opp versene. “Efeserne 1:13,” leste han. “I Ham har også dere… da dere kom til troen, fått til innsegl Den Hellige Ånd, som var lovt. Og… 2 Timoteus 2:19… Men Guds faste grunnvoll står, og har dette segl: Herren kjenner sine!”

Far nikket. “Så Bibelen sier at vi blir forseglet med Den Hellige Ånd når vi blir kristne,” sa han, “og jeg antar at det andre verset du leste gir oss ‘mottoet’ til det seglet. ‘Herren kjenner sine’.”

Jørn tenkte litt på det. “Det minner litt om seglet til selskapet ditt,” bestemte han.

“Det synes jeg også,” sa far. “Det viser eierskapet når Gud sier ‘sine’. Og i Efeserne sier at Den Hellige Ånd er garantien vår ‘som var lovt’. Han lover oss et segl.”

Jørn smilte. “Fantastisk!” sa han.

Far lo og nikket. “Mye mer fantastisk enn selskapet mitt, ikke sant?”

Hva med deg?

Har du sett et segl på et brev eller en konvolutt? Et slikt segl  kan ikke viskes bort eller forandres. Dersom du har tatt imot Jesus som din Frelser, så har du blitt “forseglet” av Den Hellige Ånd. Ingen kan noensinne ta det vekk eller forandre det. Takk Gud for det, og for at løftene Hans  om det du vil få i himmelen en dag. Til den dagen kommer, la livet ditt være et eksempel for andre mens du lever og tjener Herren.

I Ham har også dere… da dere kom til troen, fått til innsegl Den Hellige Ånd, som var lovt

Efeserne 1:13

Dagens nøkkelord: DEN HELLIGE ÅND ER VÅRT SEGL

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: