17 mars: Jobs lidelser

“Han vil drepe meg, jeg har intet håp, likevel vil jeg forsvare mine veier for hans ansikt.”

Job 13:15

Der finnes kanskje intet annet menneske gjennom historien, med unntak av Jesus Kristus selv, som har lidt så mye som Job. Jobs lidelser kom på grunn av hans lydighet til Gud, likevel så det ut som om han var fullstendig forlatt av Gud mens han led under mennesker og Satan.

Job mistet helt både sin velstand, familie og helse. Dyrene hans ble stjålet, barna hans ble drept, konen hans snudde seg imot ham, og kroppen hans ble herjet av sykdom.

Om du hadde sett ham, etter at Stan ble gitt frie tøyler til å plage ham, ville du ha sett byller fra fotsålene til toppen av hodet (Job 2:7), og pusset som han måtte skrape av kroppen sin. Han satt i asken — antakeligvis for å tørke ut de svettende byllene — slik at han ble dekket med hvitt støv fra hode til tå.

Likevel uttalte han at han ville stole på Gud, selv om det tok livet av ham. Han ville fremdeles vandre etter Guds veier, selv når verken kunne se eller føle Ham.

Det er ikke rart at Job er satt opp i Det nye testamentet som ett eksempel på tålmodighet og tro. Samme hvor mørkt der ser ut for deg, så kan du får styrke fra Jobs modige vitnesbyrd, fordi vi vet at Gud til slutt er trofast, og vil frelse og velsigne oss.

Måtte Jobs trofasthet til Gud inspirere oss til å være tålmodige og håpe, selv i de mørkeste tider. Selv om Gud synes å ta livet av vår kilde til lykke, så er det bare for at du vil finne din største glede i Ham senere.


 

Advertisement
%d bloggers like this: