2 november: Blodet

For en skapnings liv er i blodet, og jeg har gitt dere blodet på alteret til soning for livet deres. Blodet soner fordi livet er i det.

3 Mosebok 17:11

Det er mye du kan leve uten. For eksempel hadde en gjennomsnittsgård ikke vann for 100 år siden, de hadde knapt en radio, og det er tvilsomt at de hadde noe pålitelig elektrisk anlegg. Tenk om du ikke hadde noe sted du kunne lade opp mobilen din! Dette var noe folk klarte seg fint uten, Men der er noe vi som troende ikke kan klare oss uten. Blodet!

Uten at Jesus Kristus ga blodet sitt for oss, ville vi ikke kunne få frelse, og vi ville ikke ha noen sjanse som hedninger. Det utspilte blodet til en sau kunne ikke gjøre noe som helst for en hedning. Det krevde at Jesus døde på korset. Livet til en skapning er i blodet dens. Det betegnet at livet til Kristus betalte offeret. Og når vi er korsfestet med Ham, så er det ikke lengre vi som lever, men Kristus. Vi legger oss selv ned of tar på oss Kristi liv.

Det var ved tro at Abel brakte ett mer akseptabelt offer enn Kain. Men det var blodet som ble akseptert. Det krever tro, men det krever også blod. Dersom vi ikke vandrer i lyset, så har vi intet fellesskap med Ham og hverandre. Men uten blodet har lyset ingen effekt på synden vår. Vi må ha blodet også!

Takk Gud for Jesu Kristi blod som ble utgytt for deg i dag. Plasser hendene dine på offeret i blodet og si “Herre, tilgi meg”, så mottar du Ham inn i hjertet og vandrer i lyset daglig med den troen som Han har gitt deg. Det er alt på grunn av blodet. Vi kan ikke leve uten blodet!


 

Advertisement
%d bloggers like this: