2 november: Guds makt

“makten tilhører Gud”

Salme 62:11

Der finnes ingen makt – før eller nå, åndelig eller fysisk, himmelsk eller jordlig – som ikke kommer fra Gud. Den eneste autonome, selvforsynte enheten som fines er Gud selv. All makt tilhører Ham, så Han er allmektig.

Dette er en stor trøst for dem som anerkjenner sin egen svakhet og møter utallige daglige utfordringer som overgår deres egen kraft eller evne. Men det er også en oppvekkende tanke for oss alle som har underholdt oppfattelsen av at vi kan blomste, eller bare overleve, uten Guds kraft.

Enhver annen kilde til fornyelse, enhver annen hjelp som vi kanskje vil strekke oss etter, vil til syvende og sist svikte oss. Men i den allmektige Gud fines der evig styrke (Jesaja 26:4). De som stoler på deres Herre i all evighet er virkelig vise. Hvor dum er den knyttneven som ristes mot denne Gud, eller hvor hvileløs er den som vandrer bort fra allvitenheten!

Det er denne egenskapen til Gud, allmektighet, som blir gitt oss troende som inspirasjon til å lære opp nasjonene i Kristi navn. Jesus sier: “Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden” (Matteus 28:18), og så kommanderer Han “Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler” (19).

Finn derfor hvile i den sanne Guds evige styrke i dag. Gå i kraften til Jesus Kristus i dag!


 

%d bloggers like this: