Dagen jorden stod stille

Image result for asteroid dinosaurs

De har funnet det – de rykende revolveren fra Vitenskapsmenn som har gravd i Nord Dakota har oppdaget et kammer med fossiler som de hevder kommer fra den dagen – ja, “dagen”, sier de – da en gigantisk meteor utryddet dinosaurene for 66 millioner år siden.

Stedet inneholder et virvar av fossiler av oppbrutte trær, velbevart fisk, og til og med dinosaurfoster. Skapelsene ble bevart uten å bli oppblåste, noe som indikerer at de ble begravet raskt før de kunne råtne eller bli spist av åtseletere.

Fiskenes gjeller var tettet igjen med tektitter (små glassperler som er et avslørende tegn på meteoritt nedslag) som ser ut til å matche de som blir assosiert med Chicxulub nedslaget i Yucatan, Mexico, langt sør.

Forskerne snakker selvsikkert om dateringen og detaljene til denne katastrofen, 66 millioner år siden på dagen. Men de samme vitenskapsmennene avviser tvert Bibelens logiske øyenvitnebeskrivelse av den verdensomfattende flommen som ødela mesteparten av livet på jorden for 4,500 år siden, noe som begravde skapelser av alle typer før de kunne råtne. Ødeleggelsen de studerer er faktisk mer konsistent med den verdensomfattende ødeleggelsen som er dokumentert i 1 Mosebok.

“Disse rapportene er en slående bekreftelse av at den globale flomkataklysmen beskrevet i 1 Mosebok 7-8,” sier Dr. Andrew Snelling, ledende forsker ved Answers in Genesis. “Chicxulub nedslaget var et av mange nedslag under flommen, noe som ble lagt til den voldsomme gjenformingeb av jordens overflate. Fossende vann fra jordskjelv-genererte tsunamier forårsaket katastrofal erosjon, etterfulgt av utrolig hurtig avkastning av sedimenter som begravde fisk, planter og sjødyr innen få minutter til en time. Noen av de store fiskefossilene er vertikale gjennom flere sedimentære lag, et funn som vanligvis stemmer med praktisk talt umiddelbar begravelse.”

Denne rotete sammensetningen av fossiler er bare nok et bevis som bekrefter den verdensomfattende flommen vi kaller syndefloden!


 

Advertisement
%d bloggers like this: