Krig og frihet

WWII: An Avoidable Great War | National Review

Den 9 april  husker vi hvert år som datoen da Norge ble invadert av tyskerne, og den 8 mai er datoen da Norge ble fritt igjen. 2020 var ett spesielt år sådann, ettersom det i år var 60 års jublieum for invasjonen av Norge, og 55 års jubileum for frigjøringen av Norge. Krig er forferdelig! Krig forandrer mennesker helt. Og, om du spør meg, så har krig ingen vinnere. Omar Nelson Bradley sa det slik: “I krig er det ingen premie for dem som kommer på andre plass”.

En far hadde akkurat blitt ferdig med å gi sønnen hans et langt foredrag om den rollen han hadde hatt i krigen. Den lille gutten tenkte en stund, så sa han “Men, pappa? Hvorfor trengre de alle de andre soldatene?”

Historiene fra krigen kan være fengende og spennende, om helters dåd og mot som har overlevd tidens malende kvern. I Norge ble tilværelsen for innbyggerne i landet radikalt forandret da tyskerne kom. Kongen vår, kong Håkon, flyktet sammen med regjeringen til England, og tyskerne tok over hele landet forholdsvis raskt. Bare i nord, hvor blandt annet britene og den franske fremmedlegionen stor sammen med norske militærstyrker, klarte man å holde ut i cirka to måneder. Mange fryktelige ting skjedde, og mange — inkludert min mor — fikk traumatiske minner som gjorde at de i senere år ikke ville snakke om krigen i det hele tatt.

På et toalett på en offentlig skole i USA står det skrevet: “Advarsel! I tilfelle et atomkrigangrep vil det føderale forbudet mot bønn på denne skolen  opphøre midlertidig.” Krig er ikke bare en forferdelig hendelse, men det er også noe som får oss på kne for å be til Gud. Når krigen raser innser vi at vi er små og svake, og at vi trenger universets Herre på vår side. Nød og lidelse får folk til å vende seg til Gud. Vi burde vende oss mot Gud alle dager, ikke bare når det er krig og lidelse rundt oss.

HVORFOR KRIG?

I krigene som skjer rundt oss finner vi at nasjoner kriger over landområder, penger, olje, politiske ideologier, eller ganske enkelt grådighet. Mange som kriger sloss for friheten sin. Slik var det i Norge 1940-1945. Landet vårt var okkupert av tyskerne, og undergrunnsbevegelsen – samt militære fra Amerika eller Storbritania – sloss for å gjør Norge til et fritt land igjen. Alle har vi et ønske om å være fri. Vi vil bestemme over oss selv. Vi ønsker ikke at andre skal bestemme over oss.

Hva betyr frihet for deg?

Det kristne livet blir også sammenliknet med en krig. Den kristne er en soldat i Kristi hær. Dette kan illustreres med gamle salmer som “Fremad, Kristi hærmenn”. Der synger vi at vi fulger etter Kristus og banneret Hans.  I Bibelen skriver apostelen Paulus “Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige grep” (Efeserne 6:11). Han forklare videre at dette ikke er en fysisk krig, men en åndelig krig – mot “ondskapens åndehær i himmelrommet” (Efeserne 6:12). Paulus fortsetter med å beskruve denne rustningen som den kristne må ikle seg for å kunne stå imot djevelen og hans onde ånder.

Til den unge pastoren, Timoteus, skriver Paulus: “Lid ondt med meg som en god Kristi Jesu stridsmann! Ingen som gjør krigstjeneste, bander seg inn i dagliglivets sysler, for han vil gjøre sin hærfører til lags” (2 Timoteus 2:3-49. En som er innvolvert i en krig, har bare for øye å kjempe så hardt han kan. Dette gjelder også vår åndelige krig. Vi må konsentrere oss om åndelige ting dersom vi skal være en soldat som Hærføreren vår kan stole på og bruke i krigen. Paulus kjent godt til denne åndelige krigen. I 1 Timoteus 6:12 skriver han: “Strid troens gode strid! Grip det evige liv som du ble kalt til — du som og har avlagt den gode bekjennelse for mange vitner!” Folk observerer hvor bra vi gjør det i krigen. Vi er nødt til å kjempe den gode striden. Det er derfor vi kristne er her på jorden, tross alt.

Da Paulus sitt liv gikk mot slutten, hadde han ett fantastisk vitnesbyrd. å komme med. “Jeg har stridd den gode strid, fullendt løpet, bevart troen” (2 Timoteus 4:7). Paulus kjempet den gode kampen som en god og trofast soldat. Han var fokusert på oppdraget sitt, og tjente Herren med alt han hadde.

HVA SLOSS DE FOR?

HVA SLOSS VI FOR?

Som sagt, tidligere har mange nasjoner kjempet for friheten deres. Men hva er det vi kristne kjemper for i dag? Hvorfor går vi inn i den åndelige krigen? Hva ønsker vi å oppnå?

Dersom vi går tilbake til Efeserne 6:11, så skal vi “holde stand mot djevelens listige grep“. Den kristne blir angrepet fordi det gode og det onde alltid står imot hverandre, Gud på den ene siden og Satan på den andre siden. Djevelen ønsker ikke at vi skal tro på Gud, så han har skapt msnge løgner om forskjellige veien vi kan gå for oppnå lykke og tilfredsstille oss selv. Haner løgnens far (Johannes 8:44), og dersom vi tror på en allmektig Gud — slik som vi leser om i Bibelen — så forsøker den onde djevelen, sammen med hans falne engler, å spre løgner blandt oss, slik at vi ikke kan være effektive for Herren.

Som kristne har vi blitt født på ny, slik som Jesus sa til Nikodemus i Johannes 4. Når vi blir frelst snakker vi om at vi har lagt “det indre mennesket” og “det ytre mennesket”. Det ytre mennesket er vårt kjødelige legeme som følger syndens lov. Det indre mennesket er det åndelige mennesket som følger Guds lov. I Romerne 7:23 sier Paulus: “Men i mine lemmer ser jeg en annen lov, som strider mot loven i mitt sinn, og som tar meg til fanfe under syndens lov, som er i mine lemmer.” Ordet “strider” her betyr “å krige”. Vi kristne er konstant i krig mot det onde, både mot oss selv, på grunn av våre syndige legemer — og mot djevelen, på grunn av hans løgner og fristelser.

Bibelen sier at vi vil oppnå frihet når vi kommer til himmelen. Akkurat som Norges konge kom tilbake til sine egne etter krigen var ferdig i 1945, så kommer kongenes Konge tilbake for å hente oss til seg. I mellomtiden måtte både motstandsbevegelsen og norske soldater kjempe for frihet, og vi kristne soldater ta på oss troens rustning slik at vi kan kjempe i den store åndelige krigen. Studer hva denne rustningen består av, og sørg for at du har den på deg.


 

Advertisement
%d bloggers like this: