14 april: Ha utholdenhet!

“Her må de hellige ha utholdenhet, de som holder seg til Guds bud og troen på Jesus.”

Johannes åpenbaring 14:12

Vi har en tendens til å generelt sett tenke på “utholdenhet” som en passiv dyd, evnen til å ikke ergre seg eller eksplodere når ting ikke går vår vei. Her ser vi imidlertid tålmodighet beskrevet som handling og trofasthet.

Kjennemerket på hellig utholdenhet, blir vi fortalt, er å holde Guds bud og troen på Jesus, selv midt i personlig kamp, smerte eller skuffelse. Den er fortsettende og forpliktende handling når en står overfor overveldende utfordringer.

Dette er ikke den tålmodigheten som vi er vant til å tenke på eller strebe mot. denne tålmodigheten venter ikke bare; den handler også. Men går ikke denne sannheten hånd i hanske med din erfaring som en kristen?

Et av de beste våpnene djevelen bruker mot oss er motløshet. Om han da kan få oss i dvale og til å være stasjonære ved å sende prøvelser vår vei, så har han på en effektiv måte stilnet våre kristne vitnesbyrd. Den eneste løsningen foir den kristne som møter motstand eller tragedie eller usikkerhet er derfor å fortsette med det kristne levesettet, adlyde ders Herres bud og holde ut i troen på Jesus Kristus.

Vi har alle en tendens til stenge oss av — eller i det minste sakke akterut — når vanskelighetene kommer vår vei. Men utholdenheten er veien for å tåle testene med trofast, kontinuerlig tjeneste for Jesus Kristus.


 

Advertisement
%d bloggers like this: