14 oktober: Hastverk mot rikdom

“Den gjerrige har det travelt med å vinne rikdom, han skjønner ikke at han kommer til å lide nød.”

Salomos ordspråk 28:22

Den som har det travelt med å bli rik blir her advart om at det vil resultere i fattigdom. Denne travelheten mot ett satt mål kan føre til komprimiterte standarder for ærlighet, at en faller for strategier eller planer for å bli rik i en fart, eller bli en gjeldsslave. Faktisk advarer Paulus om at de som ønsker å bli rike vil bli fanget av skadelige lyster og gjenombore seg selv med mange sorger.

Å ha det travelt er et problem i mange av livets områder. En rask observasjon av en situasjon uten å ha alle fakta på bordet kan føre til at du trekker feilaktige konklusjoner. Dette er imidlertid spesielt sant når drt gjelder penger, slik som dette ordtaket påminner oss.

Dersom vi er i hastverk med å øke lønnen vår eller oppleve verdslig suksess, kan vi lett ta valg som vil føre til større, og viktigere, fattigdom på andre områder. Mange ekteskap, hjem, hjerter og kirker har blitt følelsesmessig og åndelig konkurs på grunn av en ukontrollert sult for mer profitt, mere penger, mer materiell suksess.

Bibelen fordømmer ikke penger, men lysten til dem. Gud velsignet Abraham, Job og andre slik at de ble rik, og msnge som har blitt velsinget har vært generøse givere som har lovprist Gud med rikdommen deres. Men å sette rikdom som et mål fører til problemer.

Gjentatte ganger blir vi fortalt i Skriften sat vi skal vente på Herren. Dette er ikke en venting i latskap, men en venting i forventning ettersom man er travelt opptatt med å gjøre Guds vilje for dagen i dag. Skynd deg derfor ikke mot finasiell vekst; vent på Herrens gode formål, tid og retning. Han leder oss alltid til sann og varig rikdom.


Advertisement
%d bloggers like this: