2 desember: Guds herliggjørelse

“Dere er hans verk i Kristus Jesus, han som er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning, for at den som er stolt, skal være stolt av Herren, slik det står skrevet.”

1 Korinterbrev 1:30-31

Her ser vi først kilden til velsignelsene våre. De kommer fra Gud og finnes i Kristus Jesus. Vi er ikke rettferdige i oss selv, men mottar innsatt rettferdighet  fra Kristus. Det er på grunn av Guds formål og ved Hans nåde at vi er i Kristus, og at disse åndelige velsignelsene er våre.

Tilleggsvelsignelser blir så tilskrevet: vi har ikke bare rettferdighet i Kristus, men vi får visdom, helliggjørelse og forløsning. Visdom som ikke er vår egen, helliggjørelse som vi ikke kunne utføre på egen hånd, og forløsning som vi ikke kunne betale for selv. Alt dette finner vi bare i Kristus.

Så ser vi hva responsen vår burde være: herlighet i Herren! Hva gleder du deg over i dag? Hva skryter du av i dag? Vi kan ikke skryte av oss selv, og vi må ikke finne gleden vår i denne verden. Vi må finne vår herlighet i Herren, og velte oss i Hans velsignelser, i Hans nærhet, og i Hans person.

Dette er det store formålet vi har blitt frelst for — herliggjørelsen av Gud og av Hans Sønn Jesus Kristus. Oppfyller du formålet ditt i dag?


 

Advertisement
%d bloggers like this: