12. Å bære mye frukt

“Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre.”

Johannes 15:5

Vår Herre hadde snakket om frukt, og mer frukt. Nå legger Han til tanken om mye frukt. Der finnes i Vintreet slik fylde, og omsorgen til den guddommelige Vinbonden er så sikker på suksess, at mye frukt ikke er et krav, men det enkle løftet om hva som vil skje med greinen som lever i den doble vedvaringen — han i Kristus, og Kristus i ham. Da kan en si at de “bærer mye frukt“.

Har du noen gang lagt merke til forskjellen i det kristne livet mellom arbeid og frukt? En maskin kan utføre arbeid, men bare livet kan resultere i frukt. En lov kan tvinge en til å arbeide, men bare kjærlighet kan produsere frukt. Arbeid antyder innsats og strev. Den essensielle ideen om frukt er at den er den stille, naturlige, hvilende produksjon fra vårt indre liv. Gartneren kan arbeide med å grave, gjødsle, vanne og beskjære etter behov, men han kan gjøre intet for å produsere epler “Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet,  ydmykhet og selvbeherskelse” (Galaterne 5:22-23). Et sunt liv gir mye frukt. Sammenhengen mellom arbeid og frukt sees kanskje best i verset “Da kan dere leve et liv som er Herren verdig, og som helt og fullt er til glede for ham, så dere bærer frukt i all god gjerning og vokser i kjennskap til Gud” (Kolosserne 1:10). Det er bare når gode gjerninger kommer som et resultat av at den Hellige Ånd bor inni oss at de akseptable for Gud.Under lovens tvang og samvittighet, eller tilbøyelighetens innflytelse og iver, så kan menneskene være flittige med gode gjerninger, men likevel finner en at de har lite åndelig resultat.Der finnes ingen annen grunn for dette enn dette — at gjerningene deres er menneskenes gjerninger istedenfor å være Åndens frukt; det hvilende, naturlige resultatet av Åndens virke inni oss.

La alle arbeidere komme og lytte til vårt hellige Vintre når Han avslører loven av sikker og mangfoldig fruktbarhet: “Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt”. Gartneren bryr seg om en ting — styrken og helsen til treet hans. Frukten kommer av seg selv. Om du ønsker å bære frukt, se til at det indre livet er i perfekt harmoni, at forholdet ditt til Jesus er klart og nært. Start hver dag sammen med Ham om morgenen, og vit i sannhet at du er i Ham og at Han er i deg. Kristus forteller at intet annet er nok. Det er ikke at du ønsker og løper, det er ikke ved din evne eller styrke, men — “ved min Ånd, sier Herren“. Møt enhver ny oppgave, foreta ethvert nytt arbeid, med et øre og et hjerte som er åpent for Mesterens stemme: “Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt”. Pass på forblivningen — det at vi holder oss i Herren. Han vil sørge for frukten, for Han vil gi den i deg og gjennom deg.

Kjære bror og søster, det er Kristus som må gjøre alt! Vintreet gir sevje, liv og styrke. Greinen venter, hviler og mottar, og bærer frukt. Å, velsignelsen av å bare være greiner, som Ånden renner igjennom og bringer Guds liv til menneskeme!

Jeg ber deg, ta deg tid og be den Hellige Ånd å hjelpe deg til å innse det usigelige, høytidelige stedet du har i Guds eget sinn. Han har plantet deg inn i Sønnen Sin med det kall og den kraft som er nødvendig for å bære mye frukt. Aksepter det stedet. See til Gud og til Kristus, og forvent det Gud har planlagt du skal være med mye glede, og la Ham gjøre deg til en fruktbar grein.

Kjære Herre! Mye frukt! La det så skje, kjære Jesus! Det kan skje, for Du er Vintreet! Det skal skje, for jeg vil forbli i Deg. Det må skje, for Din Far er Vinbonden som renser greinen. Ja, mye frukt kan komme ut fra Din nådes rikdom.


 

Advertisement
%d bloggers like this: