24. Apenes konge

Emne: Den troendes tjeneste

35 Jakob og Johannes, Sebedeus-sønnene, kom til ham og sa: «Mester, det er noe vi vil be deg gjøre for oss.» 36 «Hva vil dere jeg skal gjøre for dere?» spurte han. 37 De svarte: «La oss få sitte ved siden av deg i din herlighet, den ene på din høyre side og den andre på din venstre.» 38 Men Jesus sa til dem: «Dere vet ikke hva dere ber om. Kan dere drikke det begeret jeg drikker, eller bli døpt med den dåpen jeg døpes med?» 39 «Det kan vi», svarte de. Jesus sa til dem: «Det begeret jeg drikker, skal dere drikke, og den dåpen jeg døpes med, skal dere bli døpt med. 40 Men hvem som skal sitte ved min høyre eller venstre side, er det ikke min sak å avgjøre. Der skal de sitte som det er gjort i stand til.»
41 Da de ti andre hørte dette, ble de sinte på Jakob og Johannes. 42 Men Jesus kalte dem til seg og sa: «Dere vet at de som blir regnet som fyrster over folkene, undertrykker dem, og stormennene deres styrer med hard hånd. 43 Men slik er det ikke blant dere. Den som vil bli stor blant dere, skal være tjeneren deres, 44 og den som vil være først blant dere, skal være alles slave. 45 For heller ikke Menneskesønnen er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.»”

Markus 10:35-45

Studier utført ved National Geographic Society gir noen fascinerende innsyn til sjimpansenes oppførsel. Observatører noterte seg hvordan lederne i et sjimpansesamfunn forandret seg på grunn av en dramatisk bløff som ble brukt av en av de medlemmene som stod lavest i kolonien.

Mike, som han ble kalt, lærte å dominere sjimpansegruppen sin ved hjelp av noen tomme bensinkanner og en tung stålkasse. Med en høy tuting ville han slå metalldelene sammen mens han skubbet dem rundt på bakken. Denne bråkete oppførselen skremte apene så mye at lederen overga hans stilling til Mike.

Dessverre har vi sett liknende situasjoner i kirken. De som genererer mest aktivitet blir ofte gitt mest oppmerksomhet og ære. Men et stort program og en glorete personalitet er ikke noe sikkert bevis på en guddommelig velsignelse.

Paulus advarte mot å se på ting etter hvordan det så ut på utsiden (2 Korinterbrev 10:7). Den virkelige målestokken av arbeidet vårt er om det samsvarer med Guds Ord og gjenspeiler Hans ære istedenfor vår egen.

Pass på at samme hva du gjør, så gjør det for Herren. På den måten blir din ære, når du får den, Guds ære!

Hjelp oss å ikke skygge for Guds ære, Eller dimme Hans lys med oss selv; Må hver tanke til Kristus bli fanget, Tømt for å bli fylt med Ham.

Du kan ikke ære deg selv og Gud samtidig.

Spørsmål:

a. Hvorfor tror du noen folk ønsker å bli ledere?

b. Hva er forskjellen mellom å være stor i denne verden (vers 42) og å være stor i Guds rike (vers 43-44)?

c. I vår tjeneste for Gud har vi en tendens til å la erkjennelse og lovprisning bli vår primære motivasjon. Be Gud hjelpe deg med bare å bli motivert av et ønske om å være Hans tjener.


 

Advertisement
%d bloggers like this: